Δ. Μωραϊτου-Τροποποίηση ωρών συνεργασίας για 11.10.2023

Την Τετάρτη 11/10/2023, οι ώρες συνεργασίας της κας Μωραΐτου θα είναι οι εξής: 12 μ.μ. – 2 μ.μ.  Η αλλαγή ισχύει μόνο για αυτή την Τετάρτη, λόγω άλλων υποχρεώσεων της διδάσκουσας.