(Ενημερωμένο) Χ.Παπαχρήστου – Εποπτεία πτυχιακών 2024/25 – Ανακοίνωση Α.Ε.Μ. και ημερομηνίας για διαδικτυακές συνεντεύξεις επιλογής

Οι φοιτήτριες/ές με τα παρακάτω Α.Ε.Μ. έχουν προεπιλεγεί για σύντομες διαδικτυακές συνεντεύξεις στον παρακάτω σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/98173259538 . Χριστίνα Παπαχρήστου

Τρίτη 4.6.2024

15:006790, 6537
15:076572, 6681
15:146777, 6782
15:216553, 6633
15:286810, 6818
15:356545, 6675
15:426597, 6586
15:496811, 6817
16:006560, 6596
16:076324, 6309
16:146577, 6629
16:216803, 6559
16:286697, 6689
16:356779, 6682
16:426579, 6587
16:496313, 6467
17:006764, 6768
17:076605, 6645
17:156622, 6612
17:216679, 5935
17:286548, 6593

Πέμπτη 6.6.2024

15:006564, 6534
15:076443, 6374
15:356799, 6615
15:426642, 6761
16:006563, 6677
16:076544
16:146624
16:216819, 6807
16:286823
16:357087, 6619
16:426445, 6352
16:496630, 6557