Ε. Χρυσοχόου – Εποπτεία πτυχιακών εργασιών – Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Όσοι/ες ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε πτυχιακή εργασία υπό την εποπτεία μου στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (παρακαλώ δείτε τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στην ιστοσελίδα), με χρήση ποσοτικών μεθόδων έρευνας και κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, παρακαλείσθε να στείλετε μήνυμα στο echrysoc@psy.auth.gr, με τα εξής στοιχεία ως 1-6-2023:

1. Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, Εξάμηνο φοίτησης (τρέχον)

2. Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, Εξάμηνο φοίτησης (τρέχον) φοιτήτριας/ητή, με την οποία/τον οποίο επιθυμείτε να εκπονήσετε πτυχιακή εργασία (*Θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτήτριες/φοιτητές που θα δηλώσουν δυνατότητα εκπόνησης ομαδικής εργασίας).

3. Προτεινόμενη θεματική περιοχή ή σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας και της δυνατότητας πρόσβασης σε δείγμα

4. Βαθμοί στα μαθήματα του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

Υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσω μαζί σας για διευκρινίσεις, πριν την τελική επιλογή.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν για συνεργασία, αλλά και όσοι/όσες δεν επιλεγούν, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στις αρχές Ιουνίου.

Ε. Χρυσοχόου