Δ. Μωραϊτου- ΨΥ 517: Ψυχολογία Ηλικιωμένων & ΨΥ-818: Γνωστικές Διαταραχές στην Παθολογική Γήρανση

Τα μαθήματα ΨΥ 517: Ψυχολογία Ηλικιωμένων & ΨΥ-818: Γνωστικές Διαταραχές στην Παθολογική Γήρανση δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου (2-6/10/2023)