Δ. Ξανθοπούλου: Αναβολή Ωρών Συνεργασίας τη Δευτέρα 15/5

Οι ώρες συνεργασίας της κας Ξανθοπούλου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15/5 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιτροπή εξέτασης διδακτορικής διατριβής.