Χ. Παπαχρήστου – Επιλογή πτυχιακών 2024/25

Οι ομάδες με τα παρακάτω Α.Ε.Μ. έχουν επιλεγεί για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας υπό την εποπτεία μου για το ακαδημαϊκό έτος 2024/25.

6537, 6790

6682, 6544

6605, 6645

6697, 6689

6810, 6818

6572, 6681