ΨΥ-561 “Κλινική εκτίμηση και παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία”-Αναπλήρωση μαθήματος

Την Πέμπτη 6.6.24 και ώρα 8:30-10:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΨΥ-561 “Κλινική εκτίμηση και παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία” στην αίθ. 106 Νέα Φιλοσοφική

Η διδάσκουσα

Δέσποινα Ζηλιασκοπούλου