ΨΥ 400 Στατιστική ΙΙ-Αναπληρώσεις μαθήματος

Για το παραπάνω μάθημα, που διδάσκει η Ακαδημαϊκή Υπότροφος κ. Βαϊοπούλου, θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις:

  • Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ώρα: 8.30-11.00, αίθουσα 106 Ν.Κ.
  • Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα: 8.30-11.00, αίθουσα 106 Ν.Κ.
  • Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, ώρα: 8.30-11.00, αίθουσα 106 Ν.Κ.
  • Πέμπτη 4 Μαϊου 2023, ώρα: 8.30-11.00, αίθουσα 106 Ν.Κ.
  • Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ώρα: 16.00-18.30, Αμφιθέατρο Β Ν.Κ.