Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία

Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Τομέας: 
Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997309
Σύντομο Βιογραφικό: 

Σπουδές