Υποβολή Online Αιτήσεων της 5ης περιόδου Πρακτικής Άσκησης (21/08/2024-20/10/2024)

Οι Online αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 5η περίοδο «Αύγουστος-Οκτώβριος 2024» (21/08/24-20/10/2024) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-23-24

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 26/06/2024-30/06/2024.