Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» – Αλλαγή ημερομηνιών κατάθεσης αιτήσεων και εισιτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος (https://apps.psy.auth.gr/forms/view.php?id=14996), από 10/09/2023, ώρα 7:00 έως 30/09/2023, ώρα 21:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 10 έως 15 Οκτωβρίου 2023.