ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (PROJECTS COIL)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr


Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
– Γραμματεία Πρύτανη
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
– Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
– Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
– AUTh Mail News
– Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα (Αθήνα)

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη του Μεξικανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (AMEXCID) σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (14 έως 30 ημερών) προς φοιτητές/-τριες και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι/-ες κατά την υποβολή της αίτησης έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν ένα  project COIL (Collaborative Online International Learning) με  Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Μεξικό από τα 28 προβλεπόμενα, με στόχο την παρουσίαση της δραστηριότητάς τους και της εμπειρίας τους από τη διεθνή διαδικτυακή συνεργασία.
 

Η υποψηφιότητα είναι ομαδική, από ομάδα αποτελούμενη από έναν/μία ακαδημαϊκό και από 2 έως 5 φοιτητές/-τριες. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να εγγραφεί στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, στην ισπανική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση (ακαδημαϊκός, φοιτητής/τρια) δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Αυγούστου 2023 (3 μ.μ., ώρα Κεντρικού Μεξικού).

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr