Εκδόσεις

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας είναι μία περιοδική επιστημονική που φιλοξενεί άρθρα από όλες τις περιοχές της Ψυχολογίας.

Από το έτος 2013 εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά.

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος ΙΔ’, 2022

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος ΙΓ’, 2020

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος ΙΒ’, 2017

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος,Τόμος ΙΑ΄, 2015

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος,Τόμος Ι΄, 2013

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος Θ΄, 2011

Συλλογικοί Τόμοι

O τόμος «Trends and Prospects in Metacognition Research across the Life Span. A Tribute to Anastasia Efklides» είναι αφιερωμένος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας, Αναστασίας Ευκλείδη, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη διεθνή έρευνα για το μεταγιγνώσκειν και την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.

Ο Τόμος παρουσιάζει την τρέχουσα έρευνα για την αλληλεπίδραση του μεταγιγνώσκειν με το θυμικό κατά τη διά βίου ανάπτυξη.

Ειδικότερα, παρουσιάζει την έρευνα του θέματος βάσει τριών οπτικών: της οπτικής των μηχανισμών που υπόκεινται της αλληλεπίδρασης, της οπτικής των εκδηλώσεων της αλληλεπίδρασης αυτής στην αυτο-ρύθμιση στο σχολικό πλαίσιο καθώς και της οπτικής των αλλαγών της αλληλεπίδρασης μεταγνιγνώσκειν – θυμικού στην παιδική και στην προχωρημένη ηλικία.

Πληροφορίες για τον τόμο υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.springer.com/gp/book/9783030516727

Επιστημονικό Περιοδικό: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Το Επιστημονικό Περιοδικό με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την άρση των εμποδίων κοινωνικής ένταξης και εργασιακής ενσωμάτωσης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων» που υλοποιείται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υγεία», Μέτρο 1.4 «Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας»).

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25%.