News in detail

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με Erasmus+ βραχυχρόνια κινητικότητα υποψήφιων διδακτορισσών/διδακτόρων

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη δυνατότητα βραχυχρόνιας μετακίνησης των υποψήφιων διδακτορισσών/διδακτόρων και μεταδιδακτορισσών/μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Σπουδές τη Δευτέρα 22/7 και ώρα 11:00 πμ.

Οι μετακινήσεις θα αφορούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2024-2025 για διάστημα 5 έως 30 ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ύπαρξη της ιδιότητας του διδακτορικού φοιτητή/της διδακτορικής φοιτήτριας κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κάνουν σχετική εγγραφή εδώ μέχρι την Παρασκευή 19/7.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες της ιστοσελίδας https://eurep.auth.gr/el/students/studies-shortterm.

Η εκδήλωση θα καταγραφεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, https://eurep.auth.gr/el/media/events-outgoing-students και στο youtube channel https://www.youtube.com/@erasmus-aristotleuniversit7770

Πρόγραμμα χρηματοδότησης συμμετοχής φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς ακαδ. έτους 2024-2025

Στο πλαίσιο της με αριθμ. ΚΥΑ 69893/Ζ1/21-6-2024 (ΦΕΚ αρ.3661/τ.Β΄/26-6-2024) το ΙΚΥ ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος που αφορά την επιβράβευση διάκρισης ομάδων φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το έτος 2024.

Αποστέλλονται σχετικώς τα ακόλουθα:

α) ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το έτος 2024

β) έντυπο αίτησης προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το έτος 2024, προς συμπλήρωση και αποστολή έως τις 15/12/2024

Πληροφορίες παρέχονται και μέσω της ιστοσελίδας του  www.iky.gr

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ, στα  τηλ. 210-3726395 και 210-3726346 και στα e- mail: spoulidaki@iky.gr και sbikaki@iky.gr

JLU’s International Virtual Programme (VIP) – Winter Semester 2024/25

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το
Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω
Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και
δωρεάν μαθήματα Γερμανικών από το επίπεδο A0 Taster Course (Beginners) έως
και το επίπεδο B2+, για το χειμερινό  εξάμηνο 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες
από την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία και το συνημμένο υλικό (pdf),
καθώς και να απευθυνθούν στους διοργανωτές του προγράμματος στο Justus
Liebig University Giessen, για τυχόν απορίες τους, στο email VIP
<mailto:VIP@admin.uni-giessen.de> @admin.uni-giessen.de.

Τα μαθήματα προς επιλογή είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο:
<https://www.jlu-digitalcampus.de/vip> online courses, ενώ οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα
<https://www.jlu-digitalcampus.de/vip> Digital Campus.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2024 ενώ την
Τρίτη 23 Ιουλίου στις 2 μ.μ. (CEST) και Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 9 π.μ. (CEST)
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση ερωτήσεων και διευκρινήσεων μέσω
zoom ( <https://uni-giessen.zoom-x.de/j/69657812111>
https://uni-giessen.zoom-x.de/j/69657812111).
Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2024.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 (από 5/7/2024 έως 16/8/2024)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς το 72453/Ζ1//28.6.2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις καταγωγής και Τμημάτων/Σχολών φοίτησης), ύψος χορηγίας), σχετικά με διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που αφορούν σε

– Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή,
– ηλικίας έως 36 ετών,
– οι οποίοι/-ες

α) εισήχθησαν είτε με πανελλαδικές εξετάσεις ως απόφοιτοι/-ες ΓΕΛ/ΕΠΑΛ είτε με τις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων του εξωτερικού είτε με κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου και

β) ήταν εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 5 Ιουλίου έως και τις 16 Αυγούστου 2024, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Ανακοίνωση ορκωμοσίας εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 2024

Η ορκωμοσία εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024, κατά τις ώρες

 • 10:30 π.μ. η πρώτη ομάδα και
 • 11:45 η δεύτερη ομάδα

στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., με φυσική παρουσία των αποφοίτων, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Η συγκρότηση των δύο ομάδων θα ανακοινωθεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά τις 15 Ιουλίου 2024.

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θα δέχεται αιτήσεις τελειόφοιτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών μέσω του students.auth.gr εντός της ακόλουθης προθεσμίας:

Δευτέρα 8 Ιουλίου έως Δευτέρα 15 Ιουλίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία ανακήρυξης πτυχιούχων περιλαμβάνει τρία βήματα, από τα οποία ενέργειες των τελειόφοιτων απαιτούνται στο 1ο και το 3ο βήμα.

Για οποιαδήποτε εκκρεμότητα η Γραμματεία θα ενημερώνει με μήνυμα στο students.auth.gr

Βήμα 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, σε μορφή pdf, στην εφαρμογή students.auth.gr

 1. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή σε ορκωμοσία (επισυνάπτεται) και δεν απαιτείται επικύρωση/γνήσιο υπογραφής. Το αρχείο υπεύθυνης δήλωσης είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα,
 2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης υποχρέωσης.  Για την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης παρακαλούμε δείτε εδώ
 3. Στο πεδίο «σκαναρισμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα», οι φοιτητές/τριες  θα αναρτήσουν φωτογραφία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
 4. Σε περίπτωση απώλειας θα αναρτήσουν υπεύθυνη δήλωση η οποία εκδίδεται είτε μέσω του www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 5. Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητο να επιστραφεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα στην γραμματεία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής, στη διεύθυνση: «Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ 54124».
 6. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορεί να επιστραφεί έως ΚΑΙ την μέρα της ορκωμοσίας. Εξαιρούνται όσοι και όσες υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση απώλειας.
 7. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των αποφοίτων ακυρώνονται μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας από το προσωπικό της Γραμματείας στην πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Σημαντική σημείωση

Σε περίπτωση που κατά την αίτηση ορκωμοσίας στο students.auth.gr εκκρεμεί βαθμολογία μαθήματος/μαθημάτων ή Πρακτικής Άσκησης, η αίτηση θα εμφανίζεται ως «προσωρινά αποθηκευμένη».

Όταν πρασινίσουν οι προϋποθέσεις στην καρτέλα, τότε θα πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης.

Πλέον η αίτηση θα εμφανίζεται σε «εκκρεμότητα» και στη συνέχεια θα την επεξεργαστεί η Γραμματεία, σύμφωνα με τα βήματα 2 και 3.

Βήμα 2ο ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο καρτέλας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/α και δημοσιεύει το φύλλο βαθμολογίας στη θυρίδα του/της στο students.auth.gr

Βήμα 3ο ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες αποστέλλουν (αποκλειστικά από το πανεπιστημιακό τους email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας (info@psy.auth.gr), μήνυμα, στο οποίο:

 1. αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ τους
 2.  δηλώνουν τη συναίνεσή τους στο φύλλο βαθμολογίας με υπεύθυνη δήλωση είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 3. αποστέλλουν το αποδεικτικό υποβολής του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών (για οδηγίες : https://qa.auth.gr/el/apotimisi)

Έως τις 26 Ιουλίου 2024, οι τελειόφοιτοι/ες θα παραλάβουν μέσω του sis.auth.gr βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Στεγαστικό Επίδομα 2023 2024

Oι ενδιαφερόμενοι/ες δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση , στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα

https://stegastiko.minedu.gov.gr/home

από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.

Oι προπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,  Έλληνες υπήκοοι  ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, εφόσον (μεταξύ άλλων):

 1. πληρούν τα κριτήρια του οικογενειακού εισοδήματος
 2. δεν έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης
 3. έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2022-2023) σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

*για τις/τους πρωτοετείς δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις

 1. δεν είναι κάτοχοι άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ ή ΑΕΑ
 2. δεν διαμένoυν σε φοιτητική εστία, ούτε τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους

Στην περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο/η προπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου σε Τμήμα/Σχολή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα με τον δικαιούχο, και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε φοιτητή/ήτρια.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις στην εγκύκλιο υπ. αριθμ. 70084/Ζ1/21-6-2024

Επιπλέον μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες και τις Συχνές Ερωτήσεις της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα.

Προσοχή προθεσμία υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών (όταν απαιτούνται)

Προκειμένου να ξεκινήσει η αξιολόγηση της αίτησης σας, θα πρέπει να προσκομίσετε τα τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελίδα προεπισκόπησης έως την  01 Οκτωβρίου 2024.

Εάν δεν προσκομίσετε τα πρόσθετα έως την 01 Οκτωβρίου 2024, η αίτησή σας δεν θα αξιολογηθεί. (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Δικαιούχου σελ. 33, 41, 59, 60)

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών εδώ

Επικοινωνία

 • Για τεχνική υποστήριξη για τη χρήση της ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 78 42 (Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-17:00) ή να στείλετε το ερώτημά σας στη φόρμα.
 • Για ερωτήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά προς προσκόμιση και την πορεία της αίτησής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος τηλ 2310995205 αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Διαφωνίδου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου με θητεία έως 31-08-2025

Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας – Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Αγαπητοί συνεργάτες, συνάδελφοι, φοιτητές,

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Ημερίδας υπάρχει η δυνατότητα υποβολής περιλήψεων εργασιών για προφορική ανακοίνωση. Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (lazou@bio.auth.grespandou@auth.gr). Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι η 7η Ιουνίου 2024.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Πληροφορίες: https://hps.org.gr

To πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ

Πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις του Α.Π.Θ. για το EuroPride 2024

Tο Α.Π.Θ., μετά από έγκριση του Συμβουλίου Διοίκησης, συμμετέχει με συγκεκριμένες δράσεις στο EuroPride 2024, που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά φέτος, στις 21-29 Ιουνίου (Βλ. αναλυτικά: https://thessalonikipride.com).

Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας του ΑΠΘ για την ισότιμη συμμετοχή όλων στο Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού και μαθησιακού περιβάλλοντος για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εντάσσεται στο ‘’Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) – ΑΠΘ’’, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2022 (Βλ. https://www.auth.gr/wp-content/uploads/AUTH-GEP-2022-2024.pdf). Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΠΘ δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα ασφαλές κλίμα σεβασμού και συμπερίληψης στο πανεπιστήμιο, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση και ενδυνάμωσή τους.

Καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό και φοιτητικό δυναμικό) να συμμετάσχουν στις δράσεις:

*    Προβολή του ντοκιμαντέρ του Ιωσήφ Βαρδάκη με τίτλο:

«ΑΚΟΕ – ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (Να κοιμάμαι στο στήθος του)»

Δείτε το trailer εδώhttps://www.youtube.com/watch?v=aZMK-xu0RwU

ΠΟΤΕ: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

ΩΡΑ: 13:00 έως 16:00

ΠΟΥ: Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Παρουσίαση της εκδήλωσης: Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ, τέως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ΑΠΘ,

Συντονίζει η Ελένη Κουρτίδου, δημοσιογράφος

Συμμετέχουν οι:

•    Ειρήνη Πετροπούλου, γλωσσολόγος,  μεταφράστρια,  ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια

•    Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος, σύμβουλος σεναρίου του ντοκιμαντέρ

•   Νίκος Χατζητρύφων, συλλογικότητα ‘’Σύμπραξη για το φύλο’’

*    Συμμετοχή στην παρέλαση υπερηφάνειας

Το ΑΠΘ θα απευθύνει χαιρετισμό και θα συμμετάσχει στην παρέλαση υπερηφάνειας.

ΠΟΤΕ: Σάββατο 29 Ιουνίου

ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ: 16:00

ΠΟΥ: Κτίριο Διοίκησης του Α.Π.Θ. μπροστά στο άγαλμα του Αριστοτέλη

Όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτριες/φοιτητ@) επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρέλαση, μπορούν να προμηθευτούν το επίσημο μπλουζάκι περηφάνειας του Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

e-mail επικοινωνίας: europride2024@auth.gr

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Φοιτητική ομάδα Beyond Robotics – Ενημέρωση φοιτητών/τριών

Μήνυμα προς φοιτητές/ήτριες:

Προς κάθε ενδιαφερόμενο/η,

Η Beyond Robotics, η 1η ελληνική, φοιτητική ομάδα που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό διαστημικής ρομποτικής European Rover Challenge (ERC) το 2023 κατασκευάζοντας το δικό της rover, αναζητά νέα μέλη για το τμήμα του Human Resources! Δες περισσότερα για το ERC εδώ: https://roverchallenge.eu/en/main-page/

Μετά την επιτυχημένη πρώτη συμμετοχή μας, όπου καταφέραμε να αποσπάσουμε το 1ο Βραβείο στο Science Task και την 7η Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη ανάμεσα σε 56 εγγεγραμμένες ομάδες,  ετοιμαζόμαστε για το ERC του 2024 στοχεύοντας την τελική 3άδα.

Αν θες κι εσύ να γίνεις μέλος σε μια απ’ τις πιο καινοτόμες ομάδες της Ελλάδας και να αναδείξεις τις ικανότητες σου τότε  στείλε το βιογραφικό σου εδώ: hr@beyond-orbit.org

Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε!

Με εκτίμηση,

Beyond Robotics

https://www.beyond-orbit.org

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική