Παπαχρήστου Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 208, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997317

Η Χριστίνα Παπαχρήστου είναι κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια και από το 2002 Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Δημόσια Υγεία στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2006 στην Ιατρική Σχολή του Charité-Universitätsmedizin Berlin, όπου και εργάστηκε στο Τμήμα Ψυχοσωματικής Ιατρικής επί 17 έτη ως κλινική και επιστημονική συνεργάτιδα. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc in Health Economics, Policy and Management στο London School of Economics and Political Science, καθώς και εκπαιδεύσεις στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (2000-2003) και στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία (2013-2020). Έχει εκτεταμένη κλινική εμπειρία στο χώρο της Ψυχοσωματικής, στη Διασυνδετική Ψυχολογία και Ψυχοσωματική και γενικότερα στις εφαρμογές της Ψυχοθεραπείας και της Ψυχολογίας στην Υγεία. Συγκεκριμένα διαθέτει μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία ως ψυχολόγος στο χώρο των Μεταμοσχεύσεων, είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (ESOT) και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής ομάδας για τις Ηθικές, Νομικές και Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των Μεταμοσχεύσεων (ELPAT) και έχει συνεργαστεί ερευνητικά με μεταμοσχευτικά κέντρα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Έχει ασχοληθεί με τις εφαρμογές της Ψυχολογίας σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, όπως την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στην εφηβεία και την εμπορία οργάνων και είναι ενεργό μέλος του COFS (Coalition for Organ Failure Solutions), μιας ΜΚΟ που ασχολείται με την ταυτοποίηση και στήριξη θυμάτων εμπορίου οργάνων.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο που συνδέει την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία με θέματα υγείας. Η έρευνά μου επικεντρώνεται στον χώρο των μεταμοσχεύσεων και τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις αυτών από την πλευρά τόσο των ζωντανών δοτών οργάνων όσο και των μεταμοσχευμένων ασθενών (π.χ. επιλογή δοτών, διαδικασίες απόφασης, μετεγχειρητική πορεία, κίνητρα, αντίληψη σώματος). Επίσης, ασχολούμαι ερευνητικά με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν άτομα στο εμπόριο οργάνων, τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις αυτού και την πρόληψή τους με έμφαση στις έννοιες της ευαλωτότητας και της ενήμερης συναίνεσης. Πρόσφατα ασχολούμαι με θέματα που αφορούν τη σχέση ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών και της χρήσης του διαδικτύου. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει επίσης η χρήση των ψυχοθεραπευτικών ομάδων και ομάδων ανάλυσης ως μέσο πρόληψης, θεραπείας και ενδυνάμωσης. Η έμφασή μου βρίσκεται μεθοδολογικά στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ψυχοθεραπευτικά στην ψυχοδυναμική προσέγγιση.

Λέξεις κλειδιά: ψυχοκοινωνικές διαστάσεις δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων, ψυχoλογική αξιολόγηση δοτών οργάνων, ενήμερη συναίνεση, εμπόριο οργάνων, διαδικτυακή ψυχοθεραπεία

Fendel U, Sandler H, Papachristou C., Rose M, Klapp BF. (2018). Bodily experiences of inpatients with severe anorexia nervosa during treatment with the Body Monochord – a qualitative interventional study. The Arts in Psychotherapy, 59, 7-16.

Kröncke S, Greif-Higer G, Albert W, de Zwaan M, Erim Y, Eser-Valeri D, Papachristou, C., Petersen I, Schulz KH, Tiggers-Limmer K, Vitinius F, Ziegler K, Künsebeck HW. Psychosocial Evaluation of Transplant Patients – Recommendations for the Guidelines for Organ Transplantation. Psychotherapie Psychosomatik und Medizinische Psychologie 2018;68(05):179-184

Hermann H, Grimm A, Klapp BF, Neuhaus R, Papachristou C. Body experience after liver transplantation: A Body Grid Examination. Journal of Constructivist Psychology 2017;30:295-314

Massey E, Timmermann L, Ismail S, Lopes A, Duerinckx N, Mapple H, Mega I, Papachristou C, Doebbels F. The ELPAT living organ donor Psychosocial Assessment Tool (EPAT): from ‘what’ to ‘how’ of psychosocial screening – a pilot study. Transplant International 2018 Jan;31(1):56-70

Pascalev A, Van Assche K, Sándor J, Codreanu N; Naqvi A; Gunnarson M; Frunza M, Yankov J. Protection of human being trafficked for the purpose of organ removal: Recommendations. Transplantation Direct 2016 Febr;(2;2): e59

Tong A, Hanson C, Chapmann J, Halleck F, Budde K, Papachristou C, Craig J. The preferences and perspectives of Nephrologists on Patients’ Access to Kidney Transplantation: A systematic Review. Transplantation. 2014 Aug; 98(7)

Manyalich M, Menjivar A, Yucetin L, Peri JM, Torres X, Dias L, Hiesse C, Papachristou C, Fherman-Ekholm I, Kvarnström N et al. Living Donor Psychosocial Assessment Follow-Up Practices in the Partners’ Countries of the ELIPSY Project. Transplant Proc 2012 Sep;44(7):2246-9

Papachristou C, Walter M, Frommer J, Klapp BF. Decision-making and risk assessment in living liver donation – How informed is the informed consent of donors? A qualitative study. Psychosomatics. 2010 Jul;51(4):312-9

Hermann H, Klapp BF, Danzer G, Papachristou C. Gender-specific differences associated with living donor liver transplantation – a review study. Liver Transplantation. 2010 Mar;16(3):375-86.

Papachristou C, Frommer J, Walter M, Klapp BF. Living donor liver transplantation and its impact on the donor-recipient relationship – Results of a qualitative interview study with donors. Clinical Transplantation 2009;23(3):382-91

Papachristou C, Walter M, Frommer J, Klapp BF. A model of risk and protective factors influencing the postoperative course of live liver donors. Transplant Proc 2009; 41(5):1682-6

Papachristou C, Walter M, Frommer et al. „I would consider it thrice…“ – Living donor liver transplantation: a cutting event in the donor’s life and the necessity to invoke awareness in the decision making/ “Ich würde es mir dreimal überlegen…“ – Problemkonstellationen biographischer Arbeit vor und nach Leberlebendspenden. Psychotherapie und Sozialwissenschaft 2006; 8:71-93

Papachristou C, Klapp BF. The psychological evaluation of the living liver donor. Acta Gastroenterologica belgica 2010 Jul-Sep;73(3):383-8

Papachristou C, Walter M, Dietrich, Danzer G, Klupp J, Klapp BF. Motivation for living donor liver transplantation from the donors’ perspective: an in-depth qualitative research study. Transplantation 2004;78(10):1506-1514

Walter M, Papachristou C, Pascher A et al. Impaired psychosocial outcome of donors after adult-to-adult living donor liver transplantation: An in-depth qualitative research study. Clinical Transplantation 2006;20(4):410-5

Walter M, Pascher A, Papachristou C et al. Psychological and somatic aspects of living donor liver transplantation : preoperative assessment and outcome of donors. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2005;130(30):1749-55

Walter M, Papachristou C, Danzer G et al. Willingness to donate: an interview study before liver transplantation. Journal of Medical Ethics 2004;30(6):544-50

Walter M, Papachristou C, Danzer G et al. The decision oft he indivual to donate a liver: Content analysis of preoperative interviews with respect to ambivalence and motivation. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 2004;52 (2): 150-167

Walter M, Dammann G, Papachristou C et al. Quality of life of living donors before and after living donor liver transplantation. Transplant Proc 2003;35(8):2961-3

Walter M, Papachristou C, Fliege H et al. Psychosocial stress of living donors after living donor liver transplantation. Transplant Proc 2002;34(8):3291-2