Στογιαννίδου Αριάδνη

Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαγνωστικές Μέθοδοι και Συμβουλευτική
Γραφείο: 216Η, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997347

– 1980: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
(Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)
– 1983: Master of Arts
Hofstra University, New York
– 1986: Doctor of Philosophy (Clinical and School Psychology)
Hofstra University, New York, Η.Π.Α

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο χώρο της Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας. Αφορούν την ψυχολογική διάγνωση  και αξιολόγηση καθώς και τη διερεύνηση προστατευτικών ή/και επιβαρυντικών παραγόντων της προσαρμογής σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες. Έχοντας σχετικά πρόσφατα ολοκληρώσει  την ελληνική στάθμιση της κλίμακας νοημοσύνης WAIS IV (2014) και WISC V (2017), αυτό το διάστημα επικεντρώνομαι σε θέματα που αφορούν τη σύνδεση συγκεκριμένων προφίλ νοημοσύνης με τη διάγνωση μαθησιακών και ψυχικών δυσκολιών καθώς και με την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχολόγων στην ορθή χορήγηση και ερμηνεία των κλιμάκων νοημοσύνης του Wechsler.

Λέξεις κλειδιά: ψυχολογική αξιολόγηση, τεστ νοημοσύνης, προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες προσαρμογής, παιδια/έφηβοι/οικογένειες

Bibou – Nakou, I., Stogiannidou, A.,  & Kiosseoglou, G. (1999).  The relation between teacher burnout and teacher’s attributions and practices regarding school behaviour problems. School Psychology International, 20, 209-217.

Bibou – Nakou, I., Kiosseoglou, G., & Stogiannidou, A.(2000) Elementary teachers’ perceptions regarding school behavior problems: implications for school psychological  services.  Psychology in the Schools, 37(2), 123-134.

Στογιαννίδου (Εκδ.). Πλαίσια Συνεργασίας Ψυχολόγων και Εκπαιδευτικών για την Οικογένεια και το Σχολείο (σελ. 29-51). Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Στογιαννίδου, Α. & Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2006). Η εκτίμηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών των παιδιών μέσα από πολλαπλούς φορείς πληροφόρησης. Στο Ι. Μπίμπου-Νάκου & Α.

Στογιαννίδου, Α., Σακκά, Δ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  (2007). Ταυτότητες φύλου και επαγγελματικές επιλογές(σελ. 89-108)  . Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Αθήνα: Gutenberg

Κουϊμτζή, Μ.Ε.  και Στογιαννίδου, Α. (2009).Μητέρες παιδιών με χαμηλή σχολική επίδοση: Η αντίληψή  για το ρόλο τους στη σχολική επιτυχία των παιδιών τους και η προθυμία αναζήτησης ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης. Ψυχολογία, 16, 280-301.

Στογιαννίδου, Α. (2010). Κακοποίηση-παραμέληση στην εφηβική ηλικία (σελ. 261-295). Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Α. Στογιαννίδου & Χ. Αθανασιάδου (Επιμ). Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Στογιαννίδου, Α. (υπό δημοσίευση). Μια πρόταση αξιολόγησης της συμβουλευτικής γονέων στο πλαίσιο της εμπειρικής τεκμηρίωσης. Hellenic Journal of Psychology.

Στογιαννίδου, Α. (2012) Wechsler, D. Ελληνική Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων, WAIS IV. Στο Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π. & Τριλίβα, Σ. Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Δεύτερος Τόμος. Αθήνα: Πεδίο.

Στογιαννίδου, Α. (2011). WAIS-IVGr Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης. Έκδοση Ελληνικής Στάθμισης. Αθήνα: ΜΟΤΙΒΟ.

Nearchou, N., Stogiannidou A. & Kioseoglou, G. (in press) “Adaptation and Psychometric Evaluation of a Resilience Measure in Greek Elementary School Students.”. Psychology in the Schools.