Τατά Δέσποινα

Τατά Δέσποινα

Καθηγήτρια
Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοψυχολογία
Γραφείο: 208, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997369

Η Δέσποινα Τατά είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ΑΠΘ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (“Γνωστική Ψυχολογία”, ΑΠΘ και «Biopsychology», State University of New York at Stony Brook). Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα (PhD in Biopsychology) από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. (State University of New York at Stony Brook) υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας B.J. Anderson. Κατά το διάστημα 2004-2007, εργάσθηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο του Καθηγητή B.K. Yamamoto (Laboratory of Neurochemistry) στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις επιπτώσεις του ψυχολογικού στρες στην ανατομία και νευροχημεία του εγκεφάλου, καθώς και σε διάφορες μορφές μάθησης και μνήμης, αλλά και συμπεριφορές που σχετίζονται με το συναίσθημα. Παράλληλα, μελετά αν η έκθεση σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η διαβίωση σε εμπλουτισμένα περιβάλλοντα, δρα προστατευτικά ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις του ψυχολογικού στρες σε νευροανατομικό, νευροχημικό και συμπεριφορικό επίπεδο.  Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη μελέτη συμπεριφοράς με τη χρήση προκλινικών μοντέλων, καθώς και στη χρήση νευροανατομικών (μικροσκόπιο φωτός, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) και βιοχημικών τεχνικών (HPLC, Ανοσοαποτύπωση κατά Western, in vivo Μικροδιαπίδυση, Aνοσοϊστοχημεία).

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο της Συμπεριφορικής Νευροεπιστήμης/ Βιοψυχολογίας. Η έρευνά μου αφορά στη διερεύνηση των επιπτώσεων του ψυχολογικού στρες στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά με τη χρήση προκλινικών μοντέλων. Ειδικότερα, μελετώ τις επιπτώσεις του στρες στην ανατομία και νευροχημεία του εγκεφάλου, καθώς και σε διάφορες μορφές μάθησης και μνήμης, αλλά και συμπεριφορές που σχετίζονται με το συναίσθημα. Παράλληλα, προσπαθώ να κατανοήσω αν η έκθεση σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η διαβίωση σε εμπλουτισμένα περιβάλλοντα, δρα προστατευτικά ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις του ψυχολογικού στρες σε νευροανατομικό, νευροχημικό και συμπεριφορικό επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: ψυχολογικό στρες, περιβαλλοντικός εμπλουτισμός, μεταιχμιακό σύστημα, νευροανατομία, νευρωνική ευπλαστότητα, συμπεριφορά

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

 

 1. Dandi, E., Kesidou, E., Simeonidou, C., Spandou, E., Grigoriadis, N., & Tata, D.A. (2024). Sex-Specific Differences and the Role of Environmental Enrichment in the Expression of Hippocampal CB1 Receptors following Chronic Unpredictable Stress. Brain Sciences, 14, https://doi.org/10.3390/brainsci14040357
 2. Dandi, E., Theotokis, P., Petri, M. C., Sideropoulou, V., Spandou, E., & Tata, D. A. (2023). Environmental enrichment initiated in adolescence restores the reduced expression of synaptophysin and GFAP in the hippocampus of chronically stressed rats in a sex-specific manner. Developmental Psychobiology, 65, e22422. https://doi.org/10.1002/dev.22422
 3. Dandi, E. Spandou, E., Dalla, C., Tata, D.A. (2023). Τhe neuroprotective role of environmental enrichment against behavioral, morphological, neuroendocrine and molecular changes following chronic unpredictable mild stress: A systematic review. European Journal of Neuroscience, 1-23. doi:1111/ejn.16089.
 4. Papadea, D., Dalla, C. & Tata, D.A. (2023). Exploring a Possible Interplay between Schizophrenia, Oxytocin, and Estrogens: A Narrative Review. Brain Sciences,13, doi/10.3390/brainsci13030461.
 5. Murack, Μ., Smith, Κ.Β., Traynor, Ο.Η., Pirwani, Α.F., Gostlin, S.K., Mohamed, T., Tata, D.A., Ismail, N., (2023). Environmental Enrichment Alters LPS-induced BDNF and PSD-95 Expression Changes During Puberty. Brain Research, 1806, doi: 10.1016/j.brainres.2023.148283.
 6. Kesidou, Ε., Bitsina, C., Chatzisotiriou, A., Chatzisotiriou A., Dandi, E., Tata, D.A., Spandou, E. (2022). N-acetylcysteine administration attenuates sensorimotor impairments following neonatal hypoxic-ischemic brain injury in rats. International Journal of Molecular Sciences, 23(24), 16175. doi: 10.3390/ijms232416175.
 7. Dandi, E., Spandou, E., Tata, D.A. (2022). Investigating the role of environmental enrichment initiated in adolescence against the detrimental effects of chronic unpredictable stress in adulthood: Sex-specific differences in behavioral and neuroendocrinological findings. Behavioural Processes, doi: 10.1016/j.beproc.2022.104707.
 8. Michailidis, M., Tata, D.A., Moraitou, D., Kavvadas, D., Karachrysafi, S., Papamitsou, T., Vareltzis, P., Papaliagkas, V. (2022). Antidiabetic Drugs in the Treatment of Alzheimer’s Disease. International Journal of Molecular Sciences, 23, 4641. doi: 3390/ijms23094641.
 9. Michailidis, M., Moraitou, D., Tata, D.A., Kalinderi, K., Papamitsou, T., Papaliagkas, V. (2022). Alzheimer’s Disease as Type 3 Diabetes: Common Pathophysiological Mechanisms between Alzheimer’s Disease and Type 2 Diabetes. International Journal of Molecular Sciences. 23(5):2687. doi:10.3390/ijms23052687.
 10. Tata, D.A., Dandi, E., Spandou, E. (2021). Expression of synaptophysin and BDNF in the medial prefrontal cortex following early-life stress and neonatal hypoxia-ischemia. Developmental Psychobiology, 63(2), 173-182. doi: 10.1002/dev.22011.
 11. Dandi, E., Kalamari, A., Touloumi, O., Lagoudaki, R., Nousiopoulou, E., Simeonidou, C., Spandou, E., Tata, D.A. (2018). Beneficial effects of environmental enrichment on behavior, stress reactivity and synaptophysin/BDNF expression in hippocampus following early life stress. International Journal of Developmental Neuroscience, 67, 19-32. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2018.03.003
 12. Griva, G., Touloumi, O., Lagoudaki, R., Nousiopoulou, E., Karalis, F., Georgiou, T., Simeonidou, C., Tata, D.A., Spandou, E. (2017). Long-term effects of enriched environment following neonatal hypoxia-ischemia on behavior, BDNF and synaptophysin levels in rat hippocampus: Effect of combined treatment with G-CSF. Brain Research, 1667, 55-67. doi: 10.1016/j.brainres.2017.05.004.
 13. Markostamou, Ι., Ioannidis, Α., Dandi, E., Mandyla, M.A., Nousiopoulou, Ε., Symeonidou, C., Spandou, Ε., Tata, D.A. (2016). Maternal separation prior to neonatal hypoxia-ischemia: Impact on emotional aspects of behavior and markers of synaptic plasticity. International Journal of Developmental Neuroscience, 52, 1-12. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2016.04.002.
 14. Tata, Α., Markostamou, Ι., Ioannidis, A., Gkioka, M., Simeonidou, C., Annogianakis, G., Spandou, E. (2015). Effects of Maternal Separation on Behavior and Brain Damage in Adult Rats Exposed to Neonatal Ηypoxia-Ιschemia. Behavioural Brain Research, 280, 51-61. doi: 10.1016/j.bbr.2014.11.033.
 15. Ιωαννίδης, Α., Τατά, Δ.Α. (2013). Επιπτώσεις του Μητρικού Αποχωρισμού στη Γνωστική Λειτουργία και σε Δείκτες Νευρογένεσης και Νευρωνικής Ευπλαστότητας σε Πειραματικά Μοντέλα Ζώων. Ελεύθερνα, Eπιστημονική Eπετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 16. Tata, D.A. (2012). Maternal Separation as a Model of Early Stress: Effects on Aspects of Emotional Behavior and Neuroendocrine Function. Hellenic Journal of Psychology, 9, 84-101.
 17. Tata, D.A., & Anderson, B. (2010). The effects of chronic glucocorticoid exposure on dendritic length, synapse numbers and glial volume in animal models: implications for hippocampal volume reductions in depression. Physiology & Behavior, 99 (2), 186-193. doi: 10.1016/j.physbeh. 2009.09.008.
 18. Tata, D.A., Yamamoto, B.K. (2008). Chronic stress enhances methamphetamine-induced extracellular glutamate and excitotoxicity in the rat striatum. Synapse, 62 (5), 325-3 doi: 10.1002/syn.20497.
 19. Tata, D.A., Raudensky, J., Yamamoto, B.K. (2008). Augmentation of methamphetamine-induced toxicity in the rat striatum by unpredictable stress: contribution of enhanced hyperthermia. European Journal of Neuroscience, 26 (3), 739-748. doi: 10.1111/j.1460-9568.2007.05688.x.
 20. Tata, D.A., Yamamoto, B.K. (2007). Interactions between methamphetamine and environmental stress: role of oxidative stress, glutamate and mitochondrial dysfunction. Addiction, 102 (Suppl. 1), 49-60. doi: 10.1111/j.1360-0443.2007.01770.x.
 21. Tata, D.A., Marciano, V.A., Anderson, B.J. (2006). Synapse loss from chronically elevated glucocorticoids: relationship to neuropil volume and cell number in hippocampal area CA3. Journal of Comparative Neurology, 498 (3), 363-3 doi: 10.1002/cne.21071.
 22. Coburn-Litvak, P.S., Tata, D.A., Gorby, H.E., Richardson, G., McCloskey, D.P., Anderson, B.J. (2004). Chronic corticosterone reduces brain weight, and mitochondrial, but not glial volume fraction in CA3.  Neuroscience, 124 (2), 429-436. doi: 10.1016/j.neuroscience.2003.11.031.
 23. Coburn-Litvak, P.S., Pothakos, K., Tata, D.A., McCloskey, D.P., Anderson, B.J. (2003). Chronic administration of corticosterone impairs spatial reference memory before spatial working memory in rats.  Neurobiology of Learning and Memory, 80 (1), 11-23. doi: 10.1016/s1074-7427(03)00019-4.
 24. Tata, D.A., & Anderson, B.J. (2002). A new method for the investigation of capillary structure.  Journal of Neuroscience Methods, 113 (2), 199-206. doi: 10.1016/s0165-0270(01)00494-0.