Λ. Ε. Μιχαλοπούλου: Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, 2023-2024

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μαζί μου για το ακαδ. έτος 2023-2024:

Α) Είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει και περάσει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής: ΨΥ452, ΨΥ633, ΨΥ652.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μεμονωμένα ή σε ομάδες των 2) καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας email στο lmichalo@psy.auth.gr μέχρι τις 2/6/2023 με τις εξής πληροφορίες:

  1. Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, εξάμηνο φοίτησης (τρέχον)
  2. Θέματα που τους ενδιαφέρουν και εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας

Επίσης προσκαλούνται σε συνέντευξη την Παρασκευή 2/6/2023 στο γραφείο μου στην 416 από τις 13:30 μέχρι τις 17:30 ή την Τρίτη 6/6/2023 στο γραφείο μου στην 416 από τις 14:00 μέχρι τις 16:00.

Παρακαλούνται όσες/όσοι είστε σε ομάδες των 2 να στέλνετε ένα email με τις πληροφορορίες όλων των μελών της ομάδας.