Λ. Μιχαλοπούλου: Έναρξη μαθημάτων ΨΥ 633 & ΨΥ 652

Τα μαθήματα ΨΥ 633: Ψυχολογική Έρευνα και Εφαρμογές στο Σχολικό Πλαίσιο και ΨΥ 652: Ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας με διδάσκουσα την επίκουρη καθηγ. κ. Λ. Μιχαλοπούλου θα ξεκινήσουν Τρίτη 18.10 και Τετάρτη 19.10 αντίστοιχα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Αφήστε μια απάντηση