Δ. Μωραΐτου: Μεταφορά ωρών συνεργασίας 25.5.22

Οι ώρες συνεργασίας δεν θα ισχύσουν για την Τετάρτη 25.5.2022, λόγω συμμετοχής σε επιστημονική εκδήλωση

και

 μεταφέρονται τη Δευτέρα 30.5.2022 (την ίδια ώρα).

Αφήστε μια απάντηση