Α. Στογιαννίδου: Ακύρωση μαθήματος και ωρών συνεργασίας 3-6.5.2022

Το μάθημα ΨΥ 454 Ψυχολογική Αξιολόγηση Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 και 4 Μαϊου 2022, λόγω αναρρωτικής άδειας της διδάσκουσας. 

Για τον ίδιο λόγο, δεν θα ισχύσουν και οι ώρες συνεργασίας της.

Αφήστε μια απάντηση