Α. Στογιαννίδου: Διεξαγωγή μαθήματος ΨΥ 454 Ψυχολογική Αξιολόγηση Ι

Το μάθημα ΨΥ 454 Ψυχολογική Αξιολόγηση Ι  θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαϊου 2022 από τον αναπλ. καθηγητή κ. Λ. Μεσσήνη, αίθουσα ΚΑ, ώρα: 13.30-16.00

Από τις 24 Μαϊου και μέχρι το τέλος του εξαμήνου το μάθημα θα διεξάγεται κανονικά από την καθηγήτρια κ. Α. Στογιαννίδου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Από την ίδια εβδομάδα θα ισχύουν κανονικά και οι ώρες συνεργασίας.

Αφήστε μια απάντηση