Α. Στογιαννίδου: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022-2023

Προϋποθέσεις

  • Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με ποσοτική μεθοδολογία (έως 2 άτομα)
  • Επιτυχής παρακολούθηση Στατιστικής Ι και ΙΙ
  • Θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα μου όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του τμήματος
  • Οχι θέματα που σχετίζονται με την πανδημία και τις επιπτώσεις της

Όσες/οι ενδιαφέρονται να μου στείλουν email έως τις 10/6/23

Τίτλος μηνύματος: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΘΕΤΟ ή ΕΠΙΘΕΤΑ

Στο κείμενο:

Ονοματεπώνυμα και ΑΜ

Βαθμοί στο ΨΥ 300 και ΨΥ 400

Θεματική

Παραπομπή από ένα σχετικό επιστημονικό άρθρο

Αφήστε μια απάντηση