Δ. Τατά: ΨΥ 219 Βιοψυχολογία Ι – Χωρισμός ακροατηρίων

Από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου το μάθημα «Βιοψυχολογία Ι» θα διδάσκεται σε 2 ακροατήρια.

 Ο χωρισμός θα γίνει ως εξής:

Ομάδα Α (Διδάσκουσα: Δέσποινα Τατά)

Δευτέρα: 13.30-15.00, Κεντρικό αμφιθέατρο, π. κτ. ΦΛΣ

Τρίτη: 11.30-13.30, Κεντρικό αμφιθέατρο, π. κτ. ΦΛΣ

Όλοι οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Α μέχρι και Μπι-

Ομάδα Β (Διδάσκων: Παναγιώτης Πατρικέλης)

Δευτέρα: 13.30-15.00, αιθ. 106, νέο κτ. ΦΛΣ

Τρίτη: 11.30-13.30, αιθ. 03, νέα πτέρυγα ΦΛΣ

Όλοι οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Μπο-  μέχρι και Ω

Αφήστε μια απάντηση