Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελεί τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.  Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού στα μέλη της και αναγνωστήριο για τους φοιτητές.
Αίθουσα 201, 2ος όροφος
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Τηλέφωνο Βιβλιοθήκης
2310 997339

Πληροφορίες
Νιξαρλίδου Ελένη

Κανονισμός Βιβλιοθήκης

Ταξινομικό Σύστημα Βιβλιοθήκης

Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης για 27-28.9.2018

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας από 2/10/18 θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ.

 

Από τη βιβλιοθήκη του

Τμήματος Ψυχολογίας

 

Ευχαριστούμε

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας

Παζάρι βιβλίων

 

Ιστοχώρος Βιβλιοθήκης

http://www.psy.auth.gr/library/