Επίτιμοι Διδάκτορες

  • John H. Flavell (Stanford University), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 26/5/1994
  • Philip G. Zimbardo (Stanford University), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 19/3/1998
  • Dimitru Chitoran, Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της UNESCO (Special Advisor of the Director-General of UNESCO, Ημερομηνία Αναγόρευσης: 8/12/1999
  • Peter Lehmann, Κοινωνικός Παιδαγωγός (Social pedagogist), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 28/9/2010