Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 2η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάρτιος-Απρίλιος 2024»

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την  αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 2η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάρτιος-Απρίλιος 2024»