ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 3η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάιος-Ιούνιος 2024».