Υποβολή Online Αιτήσεων της 4ης περιόδου Πρακτικής Άσκησης (01/07/2024-31/08/2024)

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 4η περίοδο «Ιούλιος-Αύγουστος 2024» (01/07/24-31/08/2024) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-23-24

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 28/05/2024-31/05/2024 και ώρα 11:00 π.μ