Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελεί τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού στα μέλη της και αναγνωστήριο για τους/τις φοιτητές/τριες.

Διεύθυνση:
Αίθουσα 201, 2ος όροφος
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Ενεργοποίηση ακαδημαϊκής ταυτότητας ως κάρτα Βιβλιοθήκης

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Ψυχολογίας κατά την περίοδο των Πασχαλινών εορτών 2024

Ωράριο λειτουργίας:

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00π.μ. έως τις 2:30μ.μ. κατόπιν ραντεβού και μόνο για δανεισμό, επιστροφή βιβλίων και επιστροφή συγγραμμάτων ευδόξου.

Για καθεμία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες απαιτείται η πρότερη επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη μέσω του email: enixarli@psy.auth.gr

Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της βιβλιοθήκης, στα βιβλιοστάσια και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της βιβλιοθήκης.

Περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Τηλέφωνο Βιβλιοθήκης:
2310 997339

Πληροφορίες:
Νιξαρλίδου Ελένη : enixarli@psy.auth.gr

Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται παζάρι βιβλίων μέχρι εξαντλήσεως των βιβλίων.

Κανονισμός Βιβλιοθήκης

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης;

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ψυχολογίας, όπως και κάθε βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες που έχουν διαφορετικά δικαιώματα χρήσης του δανειζόμενου υλικού από την βιβλιοθήκη του Τμήματος.
i) Εσωτερικά μέλη
ii) Εξωτερικά μέλη.

Εσωτερικά μέλη:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
  • Ειδικοί επιστήμονες συνεργάτες του Α.Π.Θ.
  • Υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ.
  • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Διοικητικοί Υπάλληλοι

Εξωτερικά μέλη:

  • Όλοι όσοι δεν έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Έκδοση κάρτας δανεισμού και κάρτα μέλους

Εσωτερικά μέλη:
Προκειμένου να έχουν δικαίωμα δανεισμού από όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ, οι φοιτητές του Τμ ήματος Ψυχολογίας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) πρέπει να ενεργοποιήσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, ως κάρτα δανεισμού, στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν ισχύει ως κάρτα δανεισμού. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπική.

Εξωτερικά μέλη:
Προκειμένου να καταστεί κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης και να μπορεί να δανείζεται οποιουδήποτε τύπου υλικό, θα πρέπει να προμηθευτεί την κάρτα μέλους που παρέχει η βιβλιοθήκη.

Για την έκδοση κάρτας απαιτείται η προσκόμιση:

α) της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου,
β) μιας φωτογραφίας και
γ) η καταβολή συνδρομής, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε:

  • 20 ευρώ (τριμηνιαία)
  • 30 ευρώ (εξαμηνιαία)
  • 50 ευρώ (ετήσια)

Όλα τα μέλη (εσωτερικά και εξωτερικά) μπορούν να δανειστούν υλικό από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. με την ίδια κάρτα δανεισμού ή την κάρτα μέλους.

Κανόνες δανεισμού

Oι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τους χώρους των Βιβλιοθηκών.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, αναψυκτικών και τροφίμων στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Δανεισμός Βιβλίων

Τα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ δανείζονται από όλες τις Βιβλιοθήκες του Συστήματος
Τα δικαιώματα δανεισμού βιβλίων ανά κατηγορία εσωτερικών μελών είναι τα εξής:

Προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι:
Δανεισμός έως και 4 βιβλία για 15 ημέρες.

Μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΠΘ και μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Δανεισμός έως και 15 βιβλία για 30 ημέρες.

Τα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ δανείζονται βιβλία από όλες τις Βιβλιοθήκες του Συστήματος:
Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 μέρες.

Ο χρήστης που έχει δανειστεί υλικό είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται.

Δεν επιτρέπεται η τηλεφωνική ανανέωση του χρόνου δανεισμού.

Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο
(0,30 Ευρώ / ημέρα για το κάθε βιβλίο).

Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ έως την εξόφλησή του.

Η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να περιορίσει το χρονικό διάστημα δανεισμού συγκεκριμένων βιβλίων σε περιόδους υψηλής ζήτησης αυτών (περίοδο προετοιμασίας για την εισαγωγή των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κατατακτήριες εξετάσεις) ή όταν αυτό ζητηθεί από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος προς διευκόλυνση των μαθημάτων τους.

Από το δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, τα βιβλία σύντομης αναφοράς (λεξικά, εκγυκλοπαίδειες κτλ.). και οι πτυχιακές & μεταπτυχιακές-διπλωματικές εργασίες, τα οποία μπορούν να μόνο φωτοτυπηθούν εντός της βιβλιοθήκης.

Ταξινομικό Σύστημα Βιβλιοθήκης

Προς τη διευκόλυνση μιας επίσκεψής σας στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας, σας παραθέτουμε το ταξινομικό σύστημα, το οποίο ακολουθείται.

Τα βιβλία καταρχάς καταχωρούνται κατά θέμα. Στη ράχη κάθε βιβλίου, υπάρχει ο ταξινομικός αριθμός, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Το αρχικό γράμμα δηλώνει τη βασική θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το βιβλίο.

Η γενική ταξινόμηση των βιβλίων είναι:
Β Φιλοσοφία
ΒC Λογική
BD Θεωρητική Φιλοσοφία
BF Ψυχολογία (Πειραματική, Γνωστική, Συμβουλευτική, Εξελικτική)
H Κοινωνικές Επιστήμες
HA Κοινωνικές Επιστήμες-Στατιστικές Μέθοδοι
HF Οργανωτική Ψυχολογία
HM Κοινωνική Ψυχολογία
HQ Οικογένεια, Γάμος, Γυναίκες
HV Κοινωνική Παθολογία, Εγκληματολογία
J Πολιτικές Επιστήμες
L Εκπαίδευση
LA Ιστορία της Εκπαίδευσης
LB Θεωρία και Πρακτική της Εκπαίδευσης
LC Ειδικές Απόψεις της Εκπαίδευσης
N Καλές Τέχνες
P Ψυχογλωσσολογία
Q Επιστήμη
QA Μαθηματικά
QP Φυσιολογία
R Ιατρική
RA Ψυχική Υγεία
RC Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία, Ψυχοπαθολογία
RJ Θέματα Παιδοψυχιατρικής
Z Βιβλιογραφία και Βιβλιοθηκονομία

Αναζήτηση στα ράφια

Η αναζήτηση και η ανεύρεση ενός βιβλίου γίνεται με βάση τον ταξινομικό του αριθμό. Τα βιβλία ταξιθετούνται στα ράφια τοποθετημένα από αριστερά προς τα δεξιά, όπως βλέπετε κάθε ράφι ξεχωριστά. Ένα παράδειγμα:
LB Η πρώτη σειρά ενός ταξινομικού αριθμού ταξιθετείται αλφαβητικά. Π.χ. το LB βρίσκεται μεταξύ LA και LC
1028.5 Η δεύτερη σειρά ταξιθετείται αριθμητικά. Πχ. το LB 1028.5 βρίσκεται μεταξύ του LB 1028 και 1029.
.Μ4 H/οι επόμενη/ες σειρά/ες ταξιθετείται/ούνται αλφαβητικά και μετά αριθμητικά. Πχ το LB 1028.5.M4 βρίσκεται μεταξύ του LB 1028.5.L και LB1028.5.N
1997 Χρονολογία έκδοσης