Νέα παράταση παραλαβής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023 -2024

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται το διάστημα παραλαβής συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις.