Παράταση λειτουργίας βιβλιοθήκης Τμήματος Ψυχολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ψυχολογίας παρατείνεται μέχρι τις 20/07/23.

Από τη βιβλιοθήκη
Τμήματος Ψυχολογίας