ΠΜΣ “Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές”-Ημερομηνία εισιτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

Οι εξετάσεις στο μάθημα: «Γνωστικές Λειτουργίες» για τους/τις υποψήφιους/ες του ΠΜΣ”Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν την Tρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 – 13.00 (η ακριβής αίθουσα εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως).