Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023- 2024

Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής για τους/τις φοιτητές/ήτριες 9ου εξαμήνου και άνω, που έχουν υποβάλει σχετική ηλεκτρονική δήλωση, δίνεται στο συνημμένο αρχείο: