Π.Μ.Σ. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Εισιτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι εισιτήριες εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους:

Α. στην ειδίκευση «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»  θα γίνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ως εξής:

Μάθημα:

  • Νευροψυχολογία, ώρα 10:00 – 12:00, στην αίθουσα 02, στο 2ο υπόγειο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής
  • Στατιστική, ώρα 12:30 – 14:30, στην αίθουσα 02, στο 2ο υπόγειο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής

Β. στην ειδίκευση «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» θα γίνουν την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, ως εξής:

Μάθημα:

  • Κλινική Ψυχολογία, ώρα 12:30 – 14:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής
  • Ψυχοθεραπεία, ώρα 15:15 – 16:45, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων τους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι υποψήφιες/οι χωρίς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, ώρα 11:30 στο Ψυχολογικό Εργαστήριο (χώρος 416, του 4ου ορόφου, του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής).

Υπενθυμίζεται στις/ους υποψήφιες/ους ότι (α) η επιτυχής εξέταση στη ξένη γλώσσα και (β) η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην ελληνική επικράτεια, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισιτήριες εξετάσεις του Π.Μ.Σ.