Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ


Κοινοποίηση: Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών ακ. έτους 2023-24, σε νεοεισαχθέντες/-είσες φοιτητές και φοιτήτριες, τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ, με ελληνική ιθαγένεια, ηλικίας έως 30 ετών, με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι/-ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ. Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης, αυτοπροσώπως από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες στη Γραμματεία του Ταμείου, αποκλειστικά και μόνο στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2023.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr