Εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών – Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Πληροφορίες για τις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του πανεπιστημίου

Δημιουργία / ανανέωση / διαχείριση του ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες για την δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού χρήστη μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

Λειτουργίες διαχείρισης του Ιδρυματικού Λογαριασμού όπως π.χ. η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού γίνονται απο τη διεύθυνση:

Δημιουργία πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που διαθέτουν Ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ, να έχουν την προσωπική τους θυρίδα email και να λαμβάνουν και να αποστέλουν ηλεκτρονικά μηνύματα.

Η πρόσβαση στη θυρίδα μπορεί να γίνει από κάθε είδους συσκευή, είτε μέσω εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας webmail.auth.gr

Η εφαρμογή myAuth

Πρόκειται για εξειδικευμένη εφαρμογή για smartphones και είναι διαθέσιμη σε android και iOS. Μέσω αυτής οι προπτυχιακές -οί φοιητήτριες -ές μπορούν να πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

  • Τα τρέχοντα μαθήματα και τους βαθμούς.
  • Το καθημερινό πρόγραμμα των μαθημάτων και το πρόγραμμα της εξεταστικής.
  • Τις ανακοινώσεις και τις αίθουσες των μαθημάτων.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας της γραμματείας.
  • Το μενού της λέσχης.

Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους χώρους του πανεπιστημίου

Η υπηρεσία παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο από τους χώρους του ΑΠΘ.

Ψηφιακές διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Γραμματεία φοιτητών/τριών – sis.auth.gr & student.auth.gr

Υποβολή αιτήσεων μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr & student.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων μέσω της εφαρμογής sis.auth.gr & student.auth.gr

Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.

Σημαντικές διαδικασίες & παροχές

Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας / πάσο

Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μετά από απώλεια/κλοπή

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών/τριών

Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητή/ήτριας