Επίτιμοι Διδάκτορες

John H. Flavell (Stanford University), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 26/5/1994

Philip G. Zimbardo (Stanford University), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 19/3/1998

Dimitru Chitoran, Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της UNESCO (Special Advisor of the Director-General of UNESCO, Ημερομηνία Αναγόρευσης: 8/12/1999

Peter Lehmann, Κοινωνικός Παιδαγωγός (Social pedagogist), Ημερομηνία Αναγόρευσης: 28/9/2010