Οδηγός Σπουδών

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών 2017-2018.

Οι φοιτητές όλων των προηγούμενων ετών παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 2017-2018 με μεταβατικές διατάξεις

Ηλεκτρονικός οδηγός Σπουδών

e-Οδηγός Σπουδών

Έντυποι οδηγοί Σπουδών

Ημερομηνία ανανέωσης 4 Μαρτ. 2024


*Ημερομηνία ανανέωσης 6 Φεβρ. 2023


*Ημερομηνία ανανέωσης 08 Μαρτ. 2022


** Ημερομηνία ανανέωσης 01 Φεβ. 2021


*** Ημερομηνία ανανέωσης 17 Μαρ. 2020