Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Ε.ΕΦΑ.Ψ.) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 (υπουργική απόφαση 21710π. ε. /28. 11. 2016,  ΦΕΚ 4192/27. 12. 2016 τ. Β’).  Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συμβάλει αφενός στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, και ειδικότερα στους κλάδους της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της κλινικής νευροψυχολογίας, αφετέρου στην παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα, επαγγελματίες και φορείς.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και στην έρευνα στο χώρο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, όπως και στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στην ευρύτερη κοινότητα. Το Ε.ΕΦΑ.Ψ. αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της παράδοσης, καθώς  δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούν συντονισμένα αυτές οι δράσεις και να συνδεθούν στενότερα με τη διδακτική και την ερευνητική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, στο Ε.ΕΦΑ.Ψ. εκπονείται έρευνα σε θέματα κλινικής ψυχολογίας, ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπείας, σχολικής ψυχολογίας, εκπαιδευτικής ψυχολογίας και νευροψυχολογίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Διοργανώνονται, επίσης,  επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στα πεδία της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της κλινικής νευροψυχολογίας. Επιπλέον, προσφέρονται ψυχολογικές υπηρεσίες στο κοινό της Θεσσαλονίκης καθώς και επιμόρφωση και εποπτεία σε επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η κ. Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας, επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Ο Κανονισμός του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας είναι διαθέσιμος εδώ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310 262442.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lab.psy.auth.gr.

Ιστοσελίδα: https://lab.psy.auth.gr/