Στεγαστικό Επίδομα 2023 2024

Oι ενδιαφερόμενοι/ες δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση , στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα

https://stegastiko.minedu.gov.gr/home

από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.

Oι προπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,  Έλληνες υπήκοοι  ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, εφόσον (μεταξύ άλλων):

  1. πληρούν τα κριτήρια του οικογενειακού εισοδήματος
  2. δεν έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης
  3. έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2022-2023) σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

*για τις/τους πρωτοετείς δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις

  1. δεν είναι κάτοχοι άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ ή ΑΕΑ
  2. δεν διαμένoυν σε φοιτητική εστία, ούτε τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους

Στην περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο/η προπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου σε Τμήμα/Σχολή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα με τον δικαιούχο, και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε φοιτητή/ήτρια.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις στην εγκύκλιο υπ. αριθμ. 70084/Ζ1/21-6-2024

Επιπλέον μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες και τις Συχνές Ερωτήσεις της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα.

Προσοχή προθεσμία υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών (όταν απαιτούνται)

Προκειμένου να ξεκινήσει η αξιολόγηση της αίτησης σας, θα πρέπει να προσκομίσετε τα τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελίδα προεπισκόπησης έως την  01 Οκτωβρίου 2024.

Εάν δεν προσκομίσετε τα πρόσθετα έως την 01 Οκτωβρίου 2024, η αίτησή σας δεν θα αξιολογηθεί. (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Δικαιούχου σελ. 33, 41, 59, 60)

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών εδώ

Επικοινωνία

  • Για τεχνική υποστήριξη για τη χρήση της ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 78 42 (Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-17:00) ή να στείλετε το ερώτημά σας στη φόρμα.
  • Για ερωτήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά προς προσκόμιση και την πορεία της αίτησής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος τηλ 2310995205 αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Διαφωνίδου