Ανακοίνωση ορκωμοσίας εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 2024

Η ορκωμοσία εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024, κατά τις ώρες

 • 10:30 π.μ. η πρώτη ομάδα και
 • 11:45 η δεύτερη ομάδα

στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., με φυσική παρουσία των αποφοίτων, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Η συγκρότηση των δύο ομάδων θα ανακοινωθεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά τις 15 Ιουλίου 2024.

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θα δέχεται αιτήσεις τελειόφοιτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών μέσω του students.auth.gr εντός της ακόλουθης προθεσμίας:

Δευτέρα 8 Ιουλίου έως Δευτέρα 15 Ιουλίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία ανακήρυξης πτυχιούχων περιλαμβάνει τρία βήματα, από τα οποία ενέργειες των τελειόφοιτων απαιτούνται στο 1ο και το 3ο βήμα.

Για οποιαδήποτε εκκρεμότητα η Γραμματεία θα ενημερώνει με μήνυμα στο students.auth.gr

Βήμα 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, σε μορφή pdf, στην εφαρμογή students.auth.gr

 1. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή σε ορκωμοσία (επισυνάπτεται) και δεν απαιτείται επικύρωση/γνήσιο υπογραφής. Το αρχείο υπεύθυνης δήλωσης είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα,
 2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης υποχρέωσης.  Για την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης παρακαλούμε δείτε εδώ
 3. Στο πεδίο «σκαναρισμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα», οι φοιτητές/τριες  θα αναρτήσουν φωτογραφία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
 4. Σε περίπτωση απώλειας θα αναρτήσουν υπεύθυνη δήλωση η οποία εκδίδεται είτε μέσω του www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 5. Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητο να επιστραφεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα στην γραμματεία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής, στη διεύθυνση: «Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ 54124».
 6. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορεί να επιστραφεί έως ΚΑΙ την μέρα της ορκωμοσίας. Εξαιρούνται όσοι και όσες υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση απώλειας.
 7. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των αποφοίτων ακυρώνονται μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας από το προσωπικό της Γραμματείας στην πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Σημαντική σημείωση

Σε περίπτωση που κατά την αίτηση ορκωμοσίας στο students.auth.gr εκκρεμεί βαθμολογία μαθήματος/μαθημάτων ή Πρακτικής Άσκησης, η αίτηση θα εμφανίζεται ως «προσωρινά αποθηκευμένη».

Όταν πρασινίσουν οι προϋποθέσεις στην καρτέλα, τότε θα πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης.

Πλέον η αίτηση θα εμφανίζεται σε «εκκρεμότητα» και στη συνέχεια θα την επεξεργαστεί η Γραμματεία, σύμφωνα με τα βήματα 2 και 3.

Βήμα 2ο ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο καρτέλας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/α και δημοσιεύει το φύλλο βαθμολογίας στη θυρίδα του/της στο students.auth.gr

Βήμα 3ο ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες αποστέλλουν (αποκλειστικά από το πανεπιστημιακό τους email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας (info@psy.auth.gr), μήνυμα, στο οποίο:

 1. αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ τους
 2.  δηλώνουν τη συναίνεσή τους στο φύλλο βαθμολογίας με υπεύθυνη δήλωση είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
 3. αποστέλλουν το αποδεικτικό υποβολής του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών (για οδηγίες : https://qa.auth.gr/el/apotimisi)

Έως τις 26 Ιουλίου 2024, οι τελειόφοιτοι/ες θα παραλάβουν μέσω του sis.auth.gr βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ