Υποβολή Online Αιτήσεων για την 3η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (01/05/2022-30/06/2022)

Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο ΑΕΜ βρίσκεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από τις 23/03/2022-27/03/2022.

Αφορά την πρακτική άσκηση Μαΐου-Ιουνίου

Οι διαθέσιμες θέσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τις συνεργαζόμενες με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) και το Τμήμα Ψυχολογίας για την 3η περίοδο Π.Α. (Μάιος-Ιούνιος) του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 είναι 77 εκ των οποίων οι 69 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις προαιτήσεις, ο αριθμός των φοιτητών/τριών που ενδιαφέρθηκαν να ασκηθούν την 3η περίοδο σε συνεργαζόμενες δομές μαζί με τους φοιτητές/τριες που δεν ασκήθηκαν την προηγούμενη περίοδο είναι εκατόν δώδεκα (112). Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα μέρος των φοιτητών/τριών της συγκεκριμένης περιόδου, θα χρειαστεί να μεταφερθεί στις περιόδους που ακολουθούν, με βάση την κατάταξή τους και τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τον ΑΕΜ των φοιτητών/τριών με βάση την κατάταξη, που αιτήθηκαν να ασκηθούν την περίοδο Μάιος-Ιούνιος, καθώς και όσων δεν ασκήθηκαν τον Μάρτιο.

Παρακαλούμε όλες/όλους τις φοιτήτριες/τους φοιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, να διαβάσετε προσεκτικά την παρουσίαση που είχαμε κάνει (την επισυνάπτουμε εκ νέου) και:

1) να περάσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο σύστημα www.praktiki.auth.gr  Σύνδεση ->  Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό ->  Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία. Καταχωρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία

2) να πραγματοποιήσετε την online αίτηση από τις 23/03/2022-27/03/2022.  Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε είναι η εξής: www.praktiki.auth.gr. Σύνδεση-> Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό -> Περίοδος Πρακτικής Άσκησης «Μάιος-Ιούνιος 2022», να καταχωρήσετε έως 9 επιλογές και να πατήσετε ΑΙΤΗΣΗ. Σας προτείνουμε να επιλέξετε και τις 9 επιλογές με βάση το ενδιαφέρον σας.

3) να μας αποστείλετε και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως τις 28/03/2022 στο praktiki@auth.gr .Πρέπει δηλαδή να μας στείλετε με τη μορφή που αναφέρει η παρουσίαση: α) τη βεβαίωση απογραφής στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, β) τη βεβαίωση περί ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας, γ) το Ατ13

**Όσοι/όσες φοιτητές/τριες είχαν κάνει αίτηση στο παρελθόν, παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι το σύστημα τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους και να μην αγνοήσουν τη δυνατότητα αυτή, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η επικοινωνία με το γραφείο πρακτικής δεν θα είναι εφικτή.

Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή και αντιστοίχιση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος και την τελική σας κατάταξη, όπως ανακοινώθηκε.

Εάν υπάρχει φοιτητής/τρια που στο μεταξύ ενδιαφέρεται να αναζητήσει μόνος/η του/της Φορέα Υποδοχής για Πρακτική Άσκηση για τις επόμενες περιόδους (Ιούλιος-Αύγουστος και 22/08/2022-21/10/2022) να επικοινωνήσει μαζί μας.

Όσες/όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν να ασκηθούν σε δικό τους φορέα, η υποβολή αίτησης θα γίνει από το γραφείο Πρακτικής, ωστόσο, τα βήματα 1 και 3 πρέπει να γίνουν κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται  οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης θα πρέπει πριν υποβάλετε την αίτησή σας να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε φορέα που σας ενδιαφέρει και να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής σας άσκησης.