Κιοσέογλου Γρηγόρης

Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες Συμπεριφοράς
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
σε συνταξιοδότηση

Σπουδές