Τατά Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Βιοψυχολογία
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
208, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997369

Σπουδές