Αυδή Ευρυνόμη

Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997363

Η Ευρυνόμη Αυδή έχει πτυχίο Φυσικής (University College of London, UK) και Ψυχολογίας  (University of Leeds, UK), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δραματοθεραπεία (Roehampton Institute, University of Surrey, UK) και διδακτορικό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία (University of Birmingham UK). Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., όπου εκπονεί κλινικό έργο, κλινική εποπτεία και έρευνα στο πεδίο της κλινικής ψυχολογίας. Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στην Ψυχανάλυση και Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

Είναι μέλος της ομάδας σύνταξης των επιστημονικών περιοδικών European Journal of Psychotherapy and Counselling και Journal of Contemporary Psychotherapy. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της έρευνας της ψυχοθεραπείας και της κλινικής ψυχολογίας, και είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών. Πέρα από την έρευνα και τη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ψυχολογίας, ασκεί κλινικό έργο και κλινική εποπτεία στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εντάσσονται στο πεδίο της κλινικής ψυχολογίας και αφορούν ειδικότερα τη μελέτη της διεργασίας της ψυχοθεραπείας (ψυχαναλυτικής, συστημικής και γονέα-βρέφους), την εμπειρία της χρόνιας και σοβαρής ασθένειας, και την ψυχαναλυτική κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους έρευνας, κυρίως μεταδομική ανάλυση λόγου και αφηγηματική ανάλυση. Η έρευνά μου στο πεδίο της ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται στις διεργασίες ανακατασκευής του νοήματος στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη συμβολή στην πορεία της θεραπείας συνειδητών/ ρητών όψεων της θεραπευτικής αλληλεπίδρασης με άρρητες, διαδικαστικές, μη συνειδητές πτυχές της θεραπευτικής σχέσης , με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της ψυχοθεραπείας.

 

Λέξεις κλειδιά: ανάλυση λόγου, διεργασία της ψυχοθεραπείας, ενσώματη αλληλεπίδραση, αφηγήσεις για την ασθένεια

Avdi, E. (2021) Negotiating Diagnostic Talk in Psychotherapy. In: Lester J.N., O’Reilly M. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Critical Perspectives on Mental Health. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12852-4_32-1

Avdi, E., Amiran, K., Baradon, T., Broughton, C., Sleed, M., Spencer, R., Shai, D. (2020).Studying the process of psychoanalytic parent-infant psychotherapy: Embodied and discursive aspects. Journal of Infant Mental Health, 41(5), 589-602.  doi.org/10.1002/imhj.21888

Avdi, E., & Evans, C. (2020). Exploring Conversational and Physiological Aspects of Psychotherapy Talk. Frontiers in Psychology. 11:591124. doi: 10.3389/fpsyg.2020.591124

Avdi, E., & Lerou, V. (2020).  Discursive and nonverbal processes of joint decision making in couple therapy. In C. Lindholm, M. Stevanovic, & E. Weiste (Eds) Joint decision making and mental health – An interactional approach (pp. 253-273). London: Palgrave. DOI: 10.1007/978-3-030-43531-8

Acheson, R., Verdenhalven, N., Avdi, E., & Midgley, N. (2020). Exploring silence in short-term psychoanalytic psychotherapy with adolescents with depression. Journal of Child Psychotherapy, 46(2), 224-240. doi.org/10.1080/0075417X.2020.1830297

Lavergnas-Garcia, C., & Avdi, E. (2020). A qualitative exploration of psychoanalytic child psychotherapists’ perspectives on the links between personal analysis during training and professional development. Journal of Child Psychotherapy, 46(1), 3-19. DOI: 10.1080/0075417X.2020.1768431

Avdi, E., & Seikkula, J. (2019). Studying the process of psychoanalytic psychotherapy: Discursive and embodied aspects. British Journal of Psychotherapy, 35(2), 217-232. doi: 10.1111/bjp.12444

Κερώση, Μ.Ι., & Αυδή, Ε. (2019). Η νοηματοδότηση της εμπειρίας του εγκλεισμού και η (ανα)κατασκευή της ταυτότητας έγκλειστων γυναικών: Ποιοτική μελέτη. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23(2), 109-127.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Fini, V. et al. (2019). Globalization, demand of sense and enemization of the other. A psychocultural analysis of European societies’ socio-political crisis. Culture and Psychology, 25(3), 345-374. DOI: 10.1177/1354067X18779056

Avdi, E., & Georgaca, E. (2018). Researching the discursive construction of subjectivity. In Strong & O. Smoliak (eds.) Therapy as Discourse: Practice and Research (pp. 45-70). London: Palgrave. 10.1007/978-3-319-93067-1

Avdi, E., Koutri, I., & Mylona, A. (2018). Cultural rupture and subjectivity: Tensions in the personal and professional identity of mental health professionals in times of crisis. In S. Salvatore, V. Fini, T. M. Mannarini, J. Valsiner, & G, Veltri. (Eds). Symbolic universes in time of (post)crisis – The future of European Societies (pp. 173-190). Heidelberg: Springer.https://doi.org/10.1007/978-3-030-19497-0

Georgaca, E., & Avdi, E. (2018). Developing a dialogical approach to studying psychotherapy. In A. Konopka, H. J. M. Hermans, & M. M. Goncalves (Eds.) Handbook of dialogical self theory and psychotherapy: Bridging psychotherapeutic and cultural traditions (pp. 153-169). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315145693

Loewenthal, D., Avdi, E., Chauhan, G., Saita, E., Natri, T., Righi, R, Tompea, A., Giordmaina, A., & Issari, P. (2017). Evaluating the therapeutic use of photocards in European prisons. Counselling Psychology Quarterly, 30(1), 67-85. DOI: 10.1080/09515070.2016.1154018

Avdi, E. (2016). Positioning as embodied interaction: Commentary on Guilfoyle. Journal of Constructivist Psychology, 29(2), 141-148. https://doi.org/10.1080/10720537.2015.1034816

Koutri, I., & Avdi, E. (2016). The suspended self: Liminality in breast cancer narratives and implications for counselling. European Journal of Counselling Psychology, 5(1), 78–96. https://doi.org/10.5964/ejcop.v5i1.92

Avdi, E. (2015). Fostering dialogue: Exploring the therapists’ discursive contributions in a couple therapy. In M. Borcsa & P. Rober (Eds.). Research perspectives in couple therapy: Discursive qualitative methods (pp. 71-88). Heidelberg: Springer.

Avdi, E., Lerou, V., & Seikkula, J. (2015). Dialogical features, therapist responsiveness and agency in a therapy for psychosis. Journal of Constructivist Psychology, 28(4), 329-341.

Avdi, E. (2015). Discourses of development in the consulting room: Analysing family therapy with children. Feminism and Psychology, 25(3), 363-380.

Avdi, E. (2012). Exploring the contribution of subject positioning to studying therapy as a dialogical enterprise. International Journal of Dialogical Science, 6 (1), 61-79.

Georgaca, E., & Avdi, E. (2011). Discourse analysis. In D. J. Harper & A. Thompson (Eds.), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: An introduction for students and practitioners (pp. 147-162). Chichester: Wiley.

Karatza, H., & Avdi, E. (2010). Shifts in subjectivity during the therapy for psychosis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84 (2), 214–229.

Avdi, E., & Georgaca, E. (2009). Narrative and discursive approaches to the analysis of subjectivity in psychotherapy. Social and Personality Psychology Compass, 3(5), 654-670.

Avdi, E. (2008). Analysing talk in the talking cure: Conversation, discourse and narrative analysis of psychoanalytic psychotherapy. European Psychotherapy, 8, 69-87.

Avdi, E. & Georgaca, E. (2007a). Narrative analysis and psychotherapy: A critical review. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 80, 407-419.

Avdi, E., & Georgaca, E. (2007b). Discourse analysis and psychotherapy: A critical review. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 9 (2), 157-176.

Avdi, E. (2005). Negotiating a pathological identity in the clinical dialogue. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 493-511.