Μασούρα Ελβίρα

Μασούρα Ελβίρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική-Πειραματική Ψυχολογία
Γραφείο: 416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997270

Η  Ελβίρα Μασούρα αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Ψυχολογία και στη  συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με Κατεύθυνση στη «Νοητική Υστέρηση και τις Μαθησιακές Δυσκολίες», από το Τμήμα Ψυχολογίας του University of Keele, της Αγγλίας (1991). Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας  του University of Bristol, της Αγγλίας και το 2000 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στην Ψυχολογία.

Εκπονεί έρευνα στο χώρο των βασικών γνωστικών μηχανισμών όπως αυτός της μνήμης. Είναι Διευθύντρια του Ψυχολογικού Εργαστηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων και Εταιρειών, όπως της ομάδας του ΑΠΘ «Mε δυο γλώσσες» που αποτελεί το Ελληνικό  παράρτημα του δικτύου «Bilingualism Matters» του University of Edinburgh.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την περιοχή της γνωστικής πειραματικής ψυχολογίας με έμφαση στη μνήμη και τη γλώσσα. Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής μου δουλειάς αφορά τη σχέση των δύο αυτών γνωστικών συστημάτων, συγκεκριμένα τη συμβολή της εργαζόμενης μνήμης στην απόκτηση λεξιλογίου (στη μητρική και στην ξένη γλώσσα) και τη λειτουργία των γνωστικών λειτουργιών σε δίγλωσσους και πολύγλωσσους πληθυσμούς. Η πιο πρόσφατη ερευνητική δουλειά μου επικεντρώνεται στην κατασκευή έργων για την εκτίμηση της εργαζόμενης σε παιδιά και ενήλικες και στη δημιουργία ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων που ενδυναμώνουν την εργαζόμενη μνήμη.

Λέξεις κλειδιά: Εργαζόμενη μνήμη, απόκτηση ξένης γλώσσας, διγλωσσία, ενδυνάμωση εργαζόμενης μνήμης

Bika E., Moraitou D., Masoura E., Kolios G., Papantoniou G., Sofologi M., Papaliagkas V., Ntritsos G..(2021). The Association between the Binding Processes of Working Memory and Vascular Risk Profile in Adults. Brain Sciences. 11(9):1140. https://doi.org/10.3390/brainsci11091140.

Koutsimani P, Montgomery A, Masoura E, & Panagopoulou E. (2021). Burnout and Cognitive Performance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4):2145. https://doi.org/10.3390/ijerph18042145

Andreou, M., Tsimpli, I., Masoura, E. & Agathopoulou, E. (2021). Cognitive mechanisms of monolingual and bilingual children in monoliterate educational settings: Evidence from sentence repetition, Frontiers in Psychology, section Cognition. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.613992

Kouvatsou Z., Masoura E., Kiosseoglou G., Kimiskidis V. K. (2020). Evaluating the relationship between working memory and information processing speed in multiple sclerosis. Applied Neuropsychology: Adult, 19, 1-8. https://doi.org/10.1080/23279095.2020.1804911

Masoura, E., Gogou A., & Gathercole, S. E. (2020). Working memory profiles of children with reading difficulties who are learning to read in Greek. Dyslexia. An International Journal of Research and Practice, https://doi.org/10.1002/dys.1671

Kouvatsou, Z., Masoura, E., Kiosseoglou, G., & Kimiskidis, V. K. (2019). Working memory profiles of patients with multiple sclerosis: Where does the impairment lie?, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 41(8), 832-844.

Triantafyllidou, E., Moraitou, D., Kaklamanaki, E., Georgiadou, T.,  Athanasaki, M., Malliopoulou, E., Schina, C., Hamoli, M., Μoschou, S., Petropoulou, Z.,  Mpoulakis, P., Douli, E., Pagoni, K., Nikolaidou, S., Nouli, X-D., Masoura, E., Tsolaki, M., & Papantoniou, G. (2019). Retrogenetic models of working memory: Preliminary multi-group analysis. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 22(S), 4-17. https://www.nuclmed.gr/wp/wp-content/uploads/2019/07/22Suppl-2019.pdf [IF: 1.0]

Nazlidou, E., Moraitou, D., Natsopoulos, D., Papaliagkas, V., Masoura, E., & Papantoniou, G. (2018). Inefficient understanding of non-factive mental verbs with social aspect in adults: comparison to cognitive factive verb processing. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 2617-2631.

Savvoulidou, D., Totikidou, E., Varvesiotou, C., Iakovidou, M., Sfakianaki, O., Papantoniou, G., Masoura, E., & Moraitou, D. (2017). The Brief Odor Detection Test (B-ODT) for very early diagnosis of cognitive decline: A preliminary study. Brain Impairment, 18(2), 197-210.

Argyropoulos, V., Masoura, E., Tsiakali, T. K., Nikolaraizi, M., & Lappa, C. (2017). Verbal working memory and reading abilities among students with visual impairment. Research in developmental disabilities, 64, 87-95.

Politimou, A.-N., Masoura E., & Kiosseoglou, G. (2015). Working Memory Rating Scale’s utility to identify children’s memory difficulties in diverse educational environments: can it work in every school? Applied Cognitive Psychology, 29(2), 291-298.

Deligkaris, P., Panagopoulou, E., Montgomery, A. J., & Masoura, E. (2014). Job burnout and cognitive functioning: A systematic review. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 28 (2), 107-123.  doi:10.1080/02678373.2014.909545 (A43)

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2012). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children, European Journal of Developmental Psychology, 1-16.

Annastassiadis-Symeonidis, A., & Masoura, E. (2012). Word ending part and phonological memory: a theoretical approach. In J. Van der Auwera, T. Stolz, A. Urdze & H. Otsuka (eds.), Irregularity in morphology (and beyond) (pp. 127-140). Berlin: Akademie Verlag.

Kouvatsou, Z., Berlingeri, M., Masoura. E., & Kimiskidis, V. (2011). Neuropsychological assessment of semantically bound information processing: A case report. Neuroscience Letters, 500, 51-52.

Vivas, A. B., Liaromati, I., Masoura, E., & Liontou, G. (2010). Re-examining the contribution of working memory to IOR. Psychological Research, 74, 524-531.

Apostolidou, Μ., Siatra, V., Gini, M., Masoura, E., Foroglou, N., & Tsapkini, K. (2010). Word learning ability is correlated with phonological working memory improvement after temporal lobe resection. Academy of Aphasia, 48th Academy of Aphasia Proceedings, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 6, 74-75.

Μasoura, Ε. (2006). Establishing the link between working memory function and learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 4(2), 29-41.

Masoura, Ε. & Gathercole, S. E. (2005). Contrasting contributions of phonological short-term memory and long-term knowledge to vocabulary learning in a foreign language. Memory, 13(3/4), 422-429.

Masoura, Ε. & Gathercole, S. E. (1999). Phonological short-term memory and foreign language learning. International Journal of Psychology, 34(5/6), 383-388.