Μπάκα Αφροδίτη

Μπάκα Αφροδίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
Γραφείο: 116, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997341

Η Αφροδίτη Μπάκα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση στην Ψυχολογία του Α.Π.Θ. (1991), κάτοχος Master of Science (MSc) στην Κοινωνική Ψυχολογία από το London School of Economics and Political Science (1995) και εκπόνησε Διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ (2004). Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης και υγείας, τις έμφυλες ταυτότητες καθώς και σε θέματα συγκρούσεων και πολιτικής κινητοποίησης (συλλογικές δράσεις, και εκλογική συμπεριφορά). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων.

Η Αφροδίτη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση στην Ψυχολογία του Α.Π.Θ. (1991), κάτοχος Master of Science (MSc) στην Κοινωνική Ψυχολογία από το London School of Economics and Political Science (1995) και εκπόνησε Διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ (2004). Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης και υγείας, τις έμφυλες ταυτότητες καθώς και σε θέματα συγκρούσεων και πολιτικής κινητοποίησης (συλλογικές δράσεις, και εκλογική συμπεριφορά). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων.

Λέξεις κλειδιά: εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία, συλλογικές δράσεις, φιλοκοινωνικές δράσεις

Chatzimpyros, V., Baka, A., & Dikaiou, M. (2021). Social representations of immigrant patients: Physicians’ discourse. Qualitative Health Research31(4), 713-721.

Digidiki, V., & Baka, A. (2020). Who’s to blame in the sex trafficking of women: Situational and individual factors that define a “deserving victim”. Journal of Human Trafficking, 1-14.

Syropoulos, S., Rivera-Rodriguez, A., Gómez, A., Baka, A., Cros, S., Martel, F. A., & Rottman, J. (2020). Deadly but protective: Americans’ unique perception of weapons. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology.

Koutsi, D., & Baka, A. (2019). Talking about social change: A socio-psychological thematic analysis of citizens’ interviews in Greece. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society24(2), 52-65.

Figgou, L., & Baka, A. (2018). Acculturation and intergroup relations in the school context: Τheir constructions in educators’ discourse. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology24(4), 433.

Digidiki, V., & Baka, A. (2017). Attitudes towards prostitution: Do belief in a just world and previous experience as a client of prostitution matter. Hellenic Journal of Psychology14(3), 260-279.

Digidiki, V., Dikaiou, M., & Baka, A. (2016). Attitudes towards the victim and the client of sex trafficking in Greece: The influence of belief in a just world, structural attributions, previous experience, and attitudes towards prostitution. Journal of Human Trafficking2(4), 297-315.