ReCriRe: Συμβολική αναπαράσταση και κρίση

 

ReCriRe

«Ανάμεσα στην αναπαράσταση της κρίσης και στην κρίση της αναπαράστασης. Πώς  κρίση άλλαξε το συμβολικό τοπίο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και ταυτοτήτων. Επιπτώσεις για τις πολιτικές και για τη χάραξη των πολιτικών»

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα ReCriRe ξεκίνησε το Μάιο του 2015∙ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η μελέτη των αλλαγών που έχει επιφέρει η οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κρίση στις κοινωνικές ταυτότητες των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, και η διαμόρφωση προτάσεων για χάραξη εφικτών, αποτελεσματικών και αποδοτικών κοινωνικών πολιτικών για την περίοδο που ακολουθεί της κρίσης. Βασική παραδοχή της έρευνας είναι ότι η κατανόηση του κοινωνικοπολιτισμικού πεδίου είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τη μελέτη της αλλαγής της κοινωνικής ταυτότητας όσο και για το σχεδιασμό κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται 16 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνη την Ευρυνόμη Αυδή, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Διερεύνηση και ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων που χαρακτηρίζουν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Το Α.Π.Θ. συμμετέχει στην ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων μέσα από τη χορήγηση μίας δέσμης ερωτηματολογίων, με βασικό το ερωτηματολόγιο «Απόψεις για το πλαίσιο της ζωής»,  σε διαφορετικές μερίδες του πληθυσμού.

  • Διερεύνηση των αλλαγών των κοινωνικοπολιτισμικών πεδίων μέσα στο χρόνο μέσα από τη μελέτη σημαντικών θεμάτων που αφορούν τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως είναι η δημοκρατία, η πολιτική συμμετοχή, η Ευρώπη, το Ισλάμ, η υγεία,  η μετανάστευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η υποκειμενικότητα. Το Α.Π.Θ. ασχολείται συγκεκριμένα με τη μελέτη της αλλαγής των αναπαραστάσεων σχετικά με την υποκειμενικότητα, μέσα από την ανάλυση του λόγου συμμετεχόντων και του τύπου τα τελευταία 15 χρόνια. 

  • Ανάλυση περιπτώσεων που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές, που εφαρμόζονται σε διαφορά πεδία όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση, τα δικαιώματα των παιδιών, οι πολιτικές φύλου και η κοινωνική ένταξη.

  • Ως απόρροια της ανάλυσης, διαμόρφωση προτάσεων-κριτηρίων σε διαβούλευση με φορείς χάραξης πολιτικών, ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και εφαρμογή τους σε πέντε ευρωπαϊκές περιοχές.

  • Αξιολόγηση και επικύρωση των κατευθυντήριων γραμμών ως προς την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητά τους μέσα από σεμινάρια με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και ομάδες εστίασης σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να μελετηθεί ο αντίκτυπος των κριτηρίων-κατευθυντήριων γραμμών στη χάραξη πολιτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα, ειδήσεις, ενημέρωση για γεγονότα που σχετίζονται με το πρόγραμμα, καθώς και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο «Απόψεις για το πλαίσιο της ζωής» μπορείτε να βρείτε στον ιστοτόπο:   http://www.recrire.eu/

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@recrire.eu ή να επικοινωνήσετε με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, Ευρυνόμη Αυδή: avdie@psy.auth.gr

 

Αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος ReCriRe: