ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

(ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5%, ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,

ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Από 22 έως 29 Νοεμβρίου 2023

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ /ΗΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Α) Φοιτητές/ ήτριες πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σελ 33

Κάθε φοιτητής/ήτρια (εκτός της κατηγορίας αλλοδαπών) μπορεί να επιλέξει μία μεταξύ τριών ξένων γλωσσών, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής.

Στο ΠΠΣ περιλαμβάνονται δύο επίπεδα μαθημάτων Ξένης Γλώσσας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/ήτριες.

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν εγγραφεί με την κατηγορία των αλλοδαπών επιλέγουν υποχρεωτικά ως ξένη γλώσσα την ελληνική. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ήτριες που έχουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική διδάσκονται τέσσερα επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας.

Καλούνται οι φοιτητές/ήτριες των κατηγοριών αλλοδαπών- αλλογενών και τέκνων Ελλήνων εξωτερικού που ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις εκκρεμότητες εγγραφής τους να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να ολοκληρωθεί η έγκριση εγγραφής τους από τη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου.

Τα μαθήματα που θα δηλώσουν θα μπορούν να τα εξεταστούν και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2024.

H ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον sis.auth.gr

Για τυχόν διευκρινίσεις και προβλήματα με την υποβολή δηλώσεων οι φοιτητές μπορούν

Α) να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά, 09.00 π.μ. έως 02:00 μ.μ.

Β) να προσέρχονται στη Γραμματεία καθημερινά 12:00 -13:00

Δήλωση μαθήματος ΨΥ-561

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023 2024, στο μάθημα ΨΥ-561 Κλινική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία (διδάσκουσα κ. Ζηλιασκοπούλου) θα γίνονται δεκτοί/ές φοιτητές/ήτριες το επώνυμο των οποίων ξεκινά από Α έως και Λ.

Το μάθημα θα επαναληφθεί το εαρινό εξάμηνο για τους/τις φοιτητές/ήτριες με επώνυμα M-Ω.

Ενημερωτική Συνάντηση για τους φοιτητές/τριες του 5ου  εξαμήνου φοίτησης

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  5ου εξαμήνου φοίτησης να παρευρεθούν σε μια ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα 03 (νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής) με τα παρακάτω θέματα:

Ορθή υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων

Ενημέρωση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας
Έλεγχος Προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας
Προγραμματισμός του Προγράμματος Σπουδών από την πλευρά των φοιτητών/τριών
Πρακτική άσκηση  & ERASMUS

Η ενημερωτική συνάντηση είναι ανοιχτή και για φοιτητές/ήτριες 7ου εξαμήνου.

Στη διάρκεια της συνάντησης θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία των σπουδών  και επίσης οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τυχόν απορίες τους.  

Ανακοίνωση για το μάθημα «Π2108 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση»

Στο μάθημα «Π2108: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση» Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, διδάσκουσα Σ. Παντελιάδου, θα γίνονται δεκτοί/ές φοιτητές/ήτριες με επίθετο από Α-Λ και όχι Λ-Ω, όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στον οδηγό σπουδών 2023-2024.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις των επιμέρους Τμημάτων και διδασκόντων.

Διατμηματικά μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας (ελεύθερη επιλογή)

Επικαιροποίηση 13/10/2023 Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ /ΗΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΗΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΕΣ, ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Α) Φοιτητές/ ήτριες πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σελ 33

Κάθε φοιτητής/ήτρια (εκτός της κατηγορίας αλλοδαπών) μπορεί να επιλέξει μία μεταξύ τριών ξένων γλωσσών, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής.

Στο ΠΠΣ περιλαμβάνονται δύο επίπεδα μαθημάτων Ξένης Γλώσσας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/ήτριες.

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν εγγραφεί με την κατηγορία των αλλοδαπών επιλέγουν υποχρεωτικά ως ξένη γλώσσα την ελληνική. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ήτριες που έχουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική διδάσκονται τέσσερα επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Β)   Φοιτητές/ήτριες Γ’ εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν έως το όριο των 40 ECTS

από τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

  1. Μαθήματα τρίτου εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σελ 33

και

  • Υποχρεωτικά μαθήματα πρώτου εξαμήνου στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς και τα είχαν δηλώσει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

5ο  εξάμηνο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θα ανακοινωθεί ενημερωτική συνάντηση για φοιτητές/ήτριες του πέμπτου εξαμήνου.

Φοιτητές/ήτριες Ε’ εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν έως το όριο των 33 ECTS

από τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

1) Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου παλαιότερων ετών στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς εφόσον προσφέρονται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

2) Μαθήματα επιλογής 5ου εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2023 2024 σελ 35

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΤΟΜΕΑΣ
ΨΥ-706ΕΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ7ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

3) Μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2022 2023 σελ 98-102

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις των επιμέρους Τμημάτων και διδασκόντων.

  4) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής άλλων Τμημάτων

Προσοχή: Μέχρι 10 ΠΜ/ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής μπορούν να ληφθούν υπόψη στις 240 ΠΜ/ ECTS του πτυχίου Ψυχολογίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Φοιτητές/ήτριες έβδομου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν έως το όριο των 33 ECTS

από τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

1 Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου παλαιότερων ετών στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς εφόσον προσφέρονται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

  • Μαθήματα επιλογής 5ου και 7ου εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σελ 35 και 37

3) Μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2023 2024 σελ 98-102

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις των επιμέρους Τμημάτων και διδασκόντων.

  4) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής άλλων Τμημάτων

Προσοχή: Μέχρι 10 ΠΜ/ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής μπορούν να ληφθούν υπόψη στις 240 ΠΜ/ ECTS του πτυχίου Ψυχολογίας.

  • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών οφείλει να συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων. Η πρακτική άσκηση μπορεί να δηλωθεί πριν την αίτηση στο γραφείο πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που φοιτητής/ήτρια δεν επιλεγεί, θα τη δηλώσει και στο επόμενο εξάμηνο.  Οι Π.Μ.  της Πρακτικής Άσκησης δεν υπολογίζονται στο όριο  των 33  Π.Μ. της δήλωσης
  • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Η Πτυχιακή Εργασία δεν δηλώνεται ηλεκτρονικά ως μάθημα πλέον. Η ανάθεση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας έχει πραγματοποιηθεί με την υποβολή του έντυπου εκπόνησης διπλωματικής στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι μονάδες της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες στη δήλωση του φοιτητή/της φοιτήτριας που εκπονούν διπλωματική εργασία. (10ΠΜ στην κάθε δήλωση, εφόσον η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται σε δύο εξάμηνα, 20ΠΜ στη δήλωση εφόσον η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται σε ένα μόνο εξάμηνο)
  •  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Ακολουθούν τις οδηγίες για το 7ο εξαμηνο

 χωρίς να έχουν τον περιορισμό ορίου των 33 ECTS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εμπρόθεσμη και οριστική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρέωση και ευθύνη του/της φοιτητή/τριας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποθηκεύετε ΠΑΝΤΑ αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μαθημάτων που εκδίδεται μετά την επιτυχή οριστική υποβολή της δήλωσης (screenshot).

Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για τους/τις φοιτητές/ήτριες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ θα ξεκινήσει την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023 και θα λήξει τη Δευτέρα  23 Οκτωβρίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης αυτής).

Δηλώσεις πέραν της λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Υπενθυμίζουμε  στους/στις φοιτητές/τριες ότι:

  • Μαθήματα στα οποία οι φοιτητές/ήτριες προτίθενται να εξεταστούν στο τέλος του εξαμήνου (μαθήματα κορμού, επιλογής, ελεύθερης επιλογής κλπ) οφείλουν να υπάρχουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές/ήτριες.
  • Τα μαθήματα που θα δηλώσουν θα μπορούν να τα εξεταστούν και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023.

H ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον sis.auth.gr (Οδηγίες)

Για τυχόν διευκρινίσεις και προβλήματα με την υποβολή δηλώσεων οι φοιτητές μπορούν

Α) να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά, 09.00 π.μ. έως 02:00 μ.μ.

Β) να προσέρχονται στη Γραμματεία καθημερινά 12:00 -13:00

Ανακοίνωση κ. Μπόντη για δήλωση μαθήματος ΙΑ2013

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  (ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – IA2013), ΜΠΟΝΤΗ, Ε (Ακαδ. Έτος 2023-2024)

Αγαπητοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Επιλεγόμενο Μάθημα ΙΑ2013 “Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρακτικές Εφαρμογές Διάγνωσης και Παρέμβασης” ξεκινάει την ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

Το μάθημα θα γίνεται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κάθε Πέμπτη ΩΡΑ: 18:00-20:00, στο Α΄ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Κτίριο Γραμματείας, 2ο Μάθημα: 12/10/2023).

***Λόγω εξεταστικής περιόδου, μόνο το 1ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ την ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ: 18:00-20:00

Σας στέλνω τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνδεση στη διαδικτυακή διδασκαλία στο 1ο Μάθημα:

Topic: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΑ2013

Υπεύθυνη: Ε. Μπόντη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Παν/κή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’

Time: 18:00-20:00

*Έναρξη (1ο Μάθημα): Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Join Zoom Meeting:

Eleni Bonti is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

https://authgr.zoom.us/j/99981489589?pwd=RHNNRmRYNVYvQm13MSsyN01adUpOdz09

Meeting ID: 999 8148 9589

Passcode: 961353

Οδηγίες Συμμετοχήςhttps://it.auth.gr/el/zoomparticipant

Καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζω τον αριθμό των φοιτητών που θα δηλώσουν το μάθημακαι οι οποίοι έχουν την ειλικρινή πρόθεση να συμμετάσχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία, εκτός από την ηλεκτρονική δήλωσή σας στη γραμματεία της σχολής, παρακαλώ δηλώστε και μέσω e-mail στο: bonti@auth.gr.

Μετά τις 12 Οκτωβρίου, θα πρέπει να κάνετε και αυτοεγγραφή στο e-learning.

Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!

Με εκτίμηση,Ελένη ΜπόντηΕιδική ΠαιδαγωγόςΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Α΄Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική ΚλινικήΓ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”

Κατάθεση εντύπου πτυχιακής εργασίας

Διαδικασία κατάθεσης εντύπου για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Για τον συνολικό κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας δείτε εδώ.

Οι φοιτητές/ήτριες που αναλαμβάνουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Μετά την αποδοχή του διδάσκοντα/της διδάσκουσας,

ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει δύο (02) βήματα.

Βήμα 1.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, έτος σπουδών, επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, εξάμηνο και ακαδημαϊκό έτος, τίτλο εργασίας, ονοματεπώνυμο συνεργάτη εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Στο πεδίο «Ο δηλών/ Η δηλούσα» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας,

Βήμα 2

Αποστέλλει από το πανεπιστημιακό του/της email το έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επιβλέποντα /της επιβλέπουσας.

Στη συνέχεια, ο επιβλέπων/ η επιβλέπουσα αποστέλλει με απαντητικό email τη συναίνεσή του/της με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος και το έντυπο μαζί με τη συναίνεση αρχειοθετείται.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο φοιτητής/τρια ΔΕΝ χρειάζεται να καταθέσει το έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος με φυσική παρουσία.

Δηλώσεις εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές/ήτριες 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερου

Εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2023 για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες (9ο εξάμηνο και άνω)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο ή και μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του 2022-2023 σε οφειλόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων στα μαθήματα που προτίθενται να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον μία φορά δηλωθεί κατά τη διάρκεια φοίτησής τους, αρχίζει την Δευτέρα 08 Μαΐου 2023 και λήγει την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 (συμπεριλαμβανομένης αυτής) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ (https: //sis.auth.gr/).

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στην αρχική τους δήλωση του εαρινού εξαμήνου.

Δεν δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν ξανά μαθήματα που ήδη έχουν δηλωθεί στην αρχική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, τα οποία πρέπει να παραμείνουν στη δήλωση και να μην διαγραφούν.

Β) Φοιτητές /τριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να εξεταστούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν εγκαίρως την ηλεκτρονική τους δήλωση.

Για τυχόν διευκρινίσεις να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην <info@psy.auth.gr> ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στα τηλέφωνα της Γραμματείας (2310995204, 2310997304).